Bilder fra Fossesholm
   
alle gamle foto: Eiker Arkiv
alle nye foto: Bjørn Kristoffersen
   
Tunet med klokketårnet. Inngangspartiet.
Svalgangen med marmorerte søyler. Fasaden mot Vestfosselva.
Tunet sett fra Steinfjøset. Låven og Steinfjøset sett østfra, før restaureringen.
Klokketårnet - også kalt "Posthuset", fordi det inneholdt vannpost og fiskedam.
Klokketårnet.
Den søndre delen av hovedbygningen og søndre sidefløy. Nordre sidefløy.
Tre av "stamgjestene" hviler ut under det store asketreet på tunet. Nordre del av hovedbygningen med inngangsportalen.
Søndre sidefløy, med "landhandel" og brukskunstavdeling. Hønsehold på tunet.
Svalgangen.
Klokketårnet fotografert gjennom inngangsporten.
Midtsommerkonsert på tunet. Flyfoto fra 1950-tallet.
Utstilling i Steinfjøset. Tunet med klokketårnet.
Utstiling på Låven. Tunet med klokketårnet.
Storstua. Storstuekammeret.
Dagligstua. Jørgen von Cappelens sengekammer.
Jomfruens kammer. Skriverens kammer.
 
Storkjøkkenet. Gabriel von Cappelens kammer.
 
Havestua.