Eiker Historielag har flere ganger hatt "Hauge-arrangementer". Her er det Hans Nielsen Hauge som holder vekkelsesmøte, med prost Schmidt og lensmann Gram på første benk.
Kart over Ekers Papirfabrik fra 1817
"Hauge-gården" ved Ekers Papirfabrik.
Stabburet fra Fredfoss står nå på Fossesholm.
Det gamle arresthuset i Hokksund, der Hauge satt i varetekt.
Peder Berge var sogneprest på Eiker og medlem av styret i Eiker Historielag. I Eikerminne 1950 skrev han artikkelen "Hans Nilsen Hauge og Eikerbygdene".
 
Hans Nielsen Hauge - åndelig leder og industrigründer
Eikerbygdene var som kjent ett av kjerneområde for den såkalte haugianismen - den store religiøse vekkelsen som gikk over landet omkring år 1800. Hans Nielsen Hauge hadde mange tilhengere her, og han besøkte bygda flere ganger. Selv tok han initiativ til å starte "Ekers Papirfabrik", og seinere startet tilhengerne hans viktige industribedrifter som Solberg Spinderi, Mjøndalens sagbruk og Braatens garveri i Hokksund.
Eiker Historielag har flere ganger hatt Hauge og haugianismen på programmet, seinest med en rundtur "i Hauges fotspor" høsten 2004, da det var 200 år siden den kjente predikanten ble arrestert. Det skjedde på papirfabrikken ved Vestfossen, og han satt arrestert i den gamle lensmannsgården i Hokksund.
Mange har skrevet om Hauge opp gjennom tidene, både om hans teologiske standpunkter, forkynnelsen, industrivirksomheten og ikke minst om hans dramatiske liv. Nedenfor finnes det en oversikt over noen av de viktigste kildene, både på internett og ved bibliotekene.
Vil du vite mer om Hauge og Eikerbygdene, kan du også møte opp på Frivillighetssentralens "NAKUHEL"-arrangement i Vestfossen torsdag den 2. oktober kl.11.00 på Sanitetshuset. Da holder nemlig Tor Kenneth Talmo foredrag om Hans Nielsen Hauge og hans bror, Mikkel Hauge, som var bestyrer av Ekers Papirfabrik.
 
Bøker om Hans Nielsen Hauge (139 treff) og haugianismen (40 treff) i Bibsys-basen
 
 
Nettsteder med informasjon om Hans Nielsen Hauge:
Fredfoss Kulturpark Fredfoss' historie
www.wikipedia.org Hans Nielsen Hauge
www.historieboka.no Hva vet vi om Hans Nielsen Hauge?
Museumsnett Hans Nielsen Hauges minde
Høgskolen i Tromsø Visjonen bak plogspissen
Haugianeren Hans Nielsen Hauge 1771-1824
www.kriweb.net

Hans Nielsen Hauge

Trondheim Folkebibliotek

Hans Nielsen Hauge

Andre Risholm Hans Nielsen Hauge 1771-1824
 
Et søk i "Kvasir" ga 18.600 treff på "Hans Nielsen Hauge"

 

Les Peder Berges artikkel fra Eikerminne 1950:
Hans Nielsen Hauge og Eikerbygdene

 

 

30.10.2006

Tekst : Bent Ek
Foto: Bent Ek/Hans Bakken