Laksefestivalen 2007:
Utstilling om det tradisjonsrike laksefisket

 
Utstillingen ble åpnet av ordfører Anders B. Werp. Til venstre formannen i Elveeierlaget, Nils Petter Hobbelstad, som er en av de sentrale personene både bak Laksefestivalen og i arbeidet med å bevare kulturminner i Gamle-Hokksund og Dynge.
 

Laksefestivalen i "Laksebyen Hokksund" har etter hvert blitt en årviss begivenhet den første helgen i august. Laksefisket i Hellefossen har solide historiske røtter, helt tilbake til høy-middelalderen , og derfor er det også naturlig å fokusere på de rike historiske tradisjonene under en slik festival.

På sikt er drømmen å få til en permanent utstilling om laksefiskets historie, gjerne i tilknytning til Nøstetangen Museum i den gamle Sorenskrivergården. Men alt under årets Laksefestival kunne arrangørene presentere en liten, men svært innholdsrik utstilling, som forteller historien om mælefiske og flakefiske, garnfiske, vafiske og moderne sportsfiske med stang. De ivrige arrangørene har mange gode kontakter, og folk har vært velvillige til å låne ut gjenstander og fotografier. Dermed har det blitt en spennende og severdig utstilling som vises i 2.etasje i Tingstua, i lokalene til Øvre Eiker Kunstforening.

Les mer om Laksefestivalen og planene om et laksemuseum på eikernytt.no og gamlehokksund.no.


Ved siden av gamle fangstredskaper, foto og tekst, er Mody Fladaas' malerier fra Gamle-Hokksund og Dynge en vesentlig del av utstillingen.
Håvard Lind fra Østsiden Jeger & Fiskerforening er også en av drivkreftene bak laksefestivalen. Tanken om en utstilling som viste noe av historien rundt laksefisket var opprinnelig hans ide, og han har også størstedelen av æren for at dette prosjektet er blitt gjennomført.
04.08.2007

Tekst og foto: Bent Ek