FOTOSERIE: GLIMT FRA INDUSTRIEN PÅ EIKER
SKOTSELV
SKOTSELV
  Oppgangssag
  Hassel Jernverk 1
  Hassel Jernverk 2
  Skotselv Cellulose 1
  Skotselv Cellulose 2
  Skotselv Cellulose 3
  Manometerfabrikken 1
  Manometerfabrikken 2
  Skotselv Meieri
  O.Teigen
  Kalkovn ved Verp
   
VESTFOSSEN
   
HOKKSUND
   
FISKUM


Skotselv er på mange måter et typisk industristed langs Drammenselva. I hundre år var Skotselv Cellulosefabrik hjørnesteinsbedriften, og tømmeropplaget dominerte både elva og det lille tettstedet. Flyfoto fra 1950-tallet.