FOTOSERIE: GLIMT FRA INDUSTRIEN PÅ EIKER
VESTFOSSEN
SKOTSELV
   
VESTFOSSEN
  Fossesholmsagene
  Dampvæveriet
  Treforedlingsindustrien
  Ekers Træsliberi
  Vestfos Cellulosefabrik 1
  Vestfos Cellulosefabrik 2
  Vestfos Cellulosefabrik 3
  Vestfos Cellulosefabrik 4
  Vestfos Cellulosefabrik 5
  Vestfos Cellulosefabrik 6
  Ekers bryggeri
  Eker Dampsag
  Vestfossen Trævarefabrik
  Vestfossen Meieri
  Sandholt Mek. Verksted
  Eker papirmølle 1
  Eker papirmølle 2
  Fredfos Uldvarefabrik
  Eker kobberverk
   
HOKKSUND
   
FISKUM


Vestfossen var i likhet med Skotselv dominert av treforedlingsindustrien i en periode på hundre år, fra omkring 1870 til 1970. Vestfos Cellulosefabrik produserte også sulfittcellulose for salg, men hadde dessuten egen papirfabrikk.