Bjørn Kristoffersen:
"Op til kamp mot militarismens redsler!"
   

Bjørn Kristoffersens maleri av 1.mai-demonstrasjonen i Vestfossen 1917 kan stå som en typisk representant for hans historiske scener fra Eiker og nabobygdene, oftest med utgangspunkt i autentiske fotografier. Dette er malt etter et originalfoto av Anders Lauritzen.

I skyggen av første verdenskrig pågikk det en radikalisering av den lokale arbeiderbevegelsen, og parolen på den første fanen i toget er betegnende nok: "Op til kamp mot militarismens redsler!". Deretter følger kravet om åttetimersdagen.

Bildet er malt i 1979 og innkjøpt av Sparebanken Øst. Det henger i bankens filial i Vestfossen.