DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUDS BLAD

 
Avisarkivet

Vårt register over artikler fra Drammens Tidende/Buskerud Blad bygger på en registrering som er gjort av Olav Homlebekk, og som i utgangspunktet omfatter årene 1900-1960. De fleste artikler om Eiker er registrert, men for nyere tid er en del utelatt, blant annet sportssidene, annonser m.m. Nedre Eiker er heller ikke like godt dekket som Øvre Eiker. Det er også registrert enkelte artikler som ikke har tilknytning til Eiker.

Det arbeides med å videreføre registeret både bakover på 1800-tallet og framover mot vår egen tid.

Artikler som vi har kopiert, legges ut som pdf-filer. For øvrig finnes samtlige årganger på Buskerud Fylkesbibliotek og kan bestilles på fjernlån fra Øvre Eiker Biblbiotek eller Nedre Eiker Bibliotek.

Besøk Drammens Tidendes hjemmesider.

 
1880
1881
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1960
1970
1980
1990
1961
1971
1981
1991
1962
1972
1982
1992
1963
1973
1983
1993
1964
1974
1984
1994
1965
1975
1985
1995
1966
1976
1986
1996
1967
1977
1987
1997
1968
1978
1988
1998
1959
1969
1979
1989
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

 

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960