Litteratur
Bibliografier
010-019
 
015 Lokalhistoriske bibliografier
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1908 Innførsler om Eiker Deichmanske bibliotek - register 1908
  1982 Eiker - en lokalhistorisk bibliografi
Syvertsen, Bente Roa Eikerminne 1982, s.37-77
  1990 Bokomtaler - bøker om Eiker
Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1990, s.61
  uten år Innførsler om Eiker Pettersen Bibliotheca norvegica I
016 Fagbibliografier
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1987 Naturvitenskapelig bibliografi. 40s. Hansen, Even W.    
017 Generelle emnekataloger
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved

Utvalg av nyere og en del eldre bøker i fag-
og skjønnlitteratur ved Fiskum folkeboksamling 1965