Litteratur
Boksamlinger og aviser
020-099
 
020 Biblioteker og boksamlinger
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1861 Selskabet for Eker Præstegjælds Vel. Katalog over Bøgerne i Bibliotheket. 14s.
  1865 Selskabet for Eker Præstegjælds Vel. Katalog over Bøgerne i Bibliotheket ordnet i 9 gruppe. 25s.
  1914 Bibliotheker
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.626-631
  1998 Bakke Folkeboksamling
Midtgård, Åse Skotselv før i tida - 1998, s.36
026 Fagbibliotek og dokumentasjonssentra
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved

Register over Eiker prestearkiv 1742-1932. 20s.

070 Aviser og journalistikk
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1997 Register for DT&BB, 1900-1950
Homlebekk, Olav/Ek, Bent
  2000 Pressens troverdighet
Fra Morgenbladet Eikerminne 2000, s.131