Litteratur
Filosofi, etikk og religion
100-299
 
178 Avholdssaken
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Den første avholdsforening
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.620-621
250 Prester og menighetsliv
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1887 Sognepræster

Paulsen, Nils Momenter til en beskrivelse over Eker, utg.1887, s.177-189
  1914 Prester paa Øvre Eker
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.587-588
  2000 En preken i Fiskum kirke
Rømcke, Gudbrand T. Eikerminne 2000, s.123
250
092
Biografier - prester og menighetsarbeidere
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1799 Sørge-Tale over afdøde Hans Strøm. 65 s.
Wille, Hans Jacob  
  1889 En søndag hos gamle professor Strøm paa Eker
Vinsnes, Maren Vidar 1889, s.181-206
  1950 Sokneprest Gudbrand Tandberg Rømcke
Tank, Roar Eikemrinne 1950, s.5-6
  1963 Prost Peder Berge Hamarstrøm, Martinius Eikerminne 1963, s.35-36
  1971 Prost Fredrik Schmidt og Selskabet for Eger Sogns Vel Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1971, s.67-76
  1971 Hans Strøm 1726-1797
Eikerminne 1971, s.9-41
  1985 Minnetale over klokker Hans Backer
Eikerminne 1985, s.51-57
  1986 Besøk hos sogneprest Hagbart Kjær i Fiskum ca.1870-80
Eikerminne 1986, s.68-72
  1987 Minde-Tale over Sal.Doctor og Professor H.Strøm
Eikerminne 1987, s.31-35
  1988 Prost Bendix Bloms erindringer. 138s.
Blom, Bendix
  1992 Christopher Knudsen, biografiske data
Eikerminne 1992, s.31
  1994 En sjelden plante i Herrens vingård - Elias Olsen Kleven og hans tilhengere Kasbo, Trond H.F. Eikerminne 1994, s.65-67
262 Kirkelig organisering og administrasjon
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1914 Et nyt anneks Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.509-510
1914 Prestegjeldet deles Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.511-525
1994 Jordegodset og samfunnsorganiseringen Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.18-70
1997 De første kirkene på Eiker Ek, Bent Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.10-11
266 Misjon
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1982 Haug misjonsforening 130 år, 1851-1981 Flesaker, Liv Eikerminne 1982, s.136-143
272 Hekseprosesser
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1991 Heksebrenning på Øvre Eiker Stenshorne, Anders
Eikerminne 1991, s.135-138
1994 Refset til bålet
Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.303-307
280 Kristne kirkesamfunn og sekter
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1914 Den religiøse bevægelse
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.632-635
1976 Mjøndalen bedehus 100 år 1876-1976. 11s.
1992 Solberg kapell, Fredtun
Lund, Reidar Eikerminne 1992, s.39-31
1994 Tabor
Støten, Josef Eikerminne 1994, s.76-77
1997 Haugianerne og industrien
Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.20
1998 Betel søndagsskole
Hansen, Josef E. Julehefte for Vestfossen 1998, s.35-36
280
092
Biografier - religiøse ledere utenfor kirken
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1941 Hans Nielsen Hauge Bull, Jacob Breda
1950 Hans Nielsen Hauge og Eikerbygdene
Berge, Peder Eikerminne 1950, s.7-14
1950 Hans Nielsen Hauge og Eikerbygdene
Berge, Peder Eikerminne 1950, s.7-14
1963 Avskrift av dokument i Hans Nielsen Hauges sak
Eikerminne 1963, s.29-30
1996 Helt på jordet (tegneserie om Hans Nielsen Hauge)
293 Norrøn mytologi
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1997 Ofring til de norrøne gudene Ek, Bent Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.3-4