Litteratur
Statistikk og samfunnsanalyse
300-319
 
303 Sosiale prosesser
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1995

Befolknings-og brukerundersøkelse : Øvre Eiker kommune 1994. 193 s.

Norsk Gallup Institutt
305 Sosial struktur
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1996 Fra industriell konsentrasjon til regional integrasjon. Hovedoppgave ved UiO, 100s.
Lauritzen, Bjørn
  uten år Et forsøk på en analyse av de sosiale aspekter ved følgene av en bedriftsnedleggelse
Smedsrud, Harald
305.23 Barn og ungdom
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1974 Ung i dag : en oversikt over fritidstilbud, våre skoler og utleie Øvre Eiker kommune ungdomsutvalg
2001

Hokksund ungdomsklubb

Klipparkiv i
lokalsamling
306 Kultur og sosiale institusjoner
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1997 Har vi mistet slektsfølelsen? Syvertsen, S.H. Eikerminne 1997, s.114-115
310 Statistikk
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Buskerud Amts Jubileumsskrift
  1914 Befolkningen
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.607-612
  1949 Fortegnelse over Eger Præstegjælds Indsbyggere Anno 1801 Eikerminne 1949-1950-1957, 214s.
1960 Folketellingen 1.november 1960
Statistisk Sentralbyrå
1965 Øvre Eiker; Befolkning, arbeidsmarked, byggevirksomhet
1974 Folke-og boligtellingen 1.november 1970; 0624 Øvre Eiker. 31s. Statistisk Sentralbyrå
1982 Folke-og boligtelling 1980. 0624 Øvre Eiker. 39s.
Statistisk Sentralbyrå
  1983

Eksaminasjonsmanntall Kongsberg Sølvverk 1732: en datamaskinell bearbeiding. 93s.

Berg, Bjørn Ivar    
1990 Buskerud statistikk
Buskerud fylkeskommune. Regionalavdelingen
1992 Folke-og boligtelling 1990. 0624 Øvre Eiker. 55s. Statistisk Sentralbyrå
uten år Liste over Folketallet m.m.-under efterstaaende No af Fossesholms Gods - den 31th December 1845. 10s.  
uten år Extra Stats Mandtal for Eger Præstegield (1765) Hole, Arnt