Litteratur
Politikk
320-329
 
320 Politisk debatt
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1990 Hard politisk strid i Vestfossen i 1890-årene Eriksen, Olai Eikerminne 1990, s.93-94
  1997 Politikk i forrige århundre Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.31-32  
  2001 Øvre Eiker kommunestyre
Klipparkiv i lokalsamling
324.2 Politiske partier
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1953 Nedre Eiker arbeiderparti. Femti års arbeiderbevegelse på Nedre Eiker. 31.s
     
1983 Høgre i Buskerud: landdistrikt og byar 1920-1930 Bolstad, Birger
324.22 Politiske ledere
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Medlemmer av kommunens styre 1806-38, herredsstyremedlemmer 1837-1913
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.554-579 324.22
  1914 Stortingsmænd og stortingssuppleanter
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.580-587 324.22
  1914 Ordførere i Nedre Eker
Johnsen, Nils Nedre Eker, utg.1914, s.118-120 324.22
1914 Kommunens representanter 1806-1916
Johnsen, Nils Nedre Eker, utg.1914, s.97-117 324.22
1990 Ordførere i Øvre Eiker Eikerminne 1990, s.95-96 324.22
1990 Ordførere i Nedre Eker Eikerminne 1990, s.97 324.22
324.22
092
Biografier - politikere
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1959 Christopher Hornsrud. Festskrift på 100 årsdagen. 102s. Johansen, Hans (red.)
  1959 Chr.Hornsrud; inntrykk og minner. 192s.
Amundsen, Hans
  1986 Christopher Hornsrud Horsrud, Per Eikerminne 1986, s.50-53 324.22
324.3 Politiske organisasjoner og bevegelser
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1985 Haugsund Arbeiderforening 100 år: 1885-1985. 9s. Thorgersen, Frank E.
  1993

Vestfossen Arbeiderlag 1883-1993. 35s.

Ek, Bent
  1994 Arbeiderbevegelsen på Øvre Eiker. 175s. Ek, Bent
  uten år Arbeiderforeninger på Eiker 1851. 32s. Loe, Anders
324.7 Valg og valgkamp
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  2000 Da Bjørnson holdt tale i Støabakken Ek, Bent Minnebok for Vestfossen 2000, s.50-51