Litteratur
Arbeidsliv og økonomi
330-331
 
331 Arbeidsliv og arbeidsvillkår
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1953 Arbeidsfolk forteller fra papirindustrien - diverse fortellere fra Eiker Bull, Edvard Arbeidsfolk forteller fra papirindustrien
1965

Øvre Eiker : befolkning, arbeidsmarked, byggevirksomhet

 
  1997 De som arbeidet i industrien Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.26
331.8 Fagorganisasjoner og arbeidskonflikter
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1978

Arbeiderforeninger i Buskerud Amt 1868 - 1904. 121s.

Hontvedt, Nils Henning
Vestfoss Fagforening
1960 Vestfoss fagforening, avd.41 NPF; 50 års beretning 1960. 14s.
Skotselv Cellulosearbeiderforening
1956 Skotselv cellulosearbeiderforening 50 år; 1906-56. 32s.
Nedre Eiker fagforening
1947 Nedre Eiker fagforening; 40 års beretning 1906-1946. 15s.
  1956 Nedre Eikers fagforening; 50 års beretning. 84s. Johansen, Hans
Mjøndalen Cellulosearbeiderforening
  1956 Mjøndalen cellulosearbeiderforening 1906-56. 64s. Dahl, Oddvar (red.)
Krokstad fagforening
  1956 Krokstad fagforening 50 års beretning 1906-56. 7s.
  1986 Krokstad Fagforening 60 år, beretning 1906-66. 8s.
Solbergelvens Tekstilarbeiderforening
  1949 Solbergelvens tekstilarbeiderforening; 35 års jubileum 1914-1949. 15s.

Lærerorganisasjoner