Litteratur
Banker og bankvesen
332
 
332.1 Banker
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Laaneindretningen Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.598-601
  1963 Litt om sparebanker Haug, Einar Eikerminne 1963, s.50-51  
Sparebanken Øst (Eiker Sparebank)
1914 Ekers sparebank
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.601-60
1943 Eker sparebank 100 år, 1843-1943. 199s
1991 Egers Prøvesparebank Hoen, Ole B. Eikerminne 1991, s.143
1992 Eiker Sparebank 150 år; kortfattet historie. 7s. Hoen, Ole B.
Nedre Eikers sparebank
1939 Nedre Eikers sparebank 1914-1939. 20s.
1964 Banken og bygda; Nedre Eikers sparebank 1914-1964. 87s. Sørensen, Aage
Buskerudbanken
1979 Buskerudbanken a/s 50 år - avd.Nedre Eiker Buskerudbanken a/s 50 år, utg.1979, s.68-71
1979 Buskerudbanken a/s 50 år - avd.Øvre Eiker Buskerudbanken a/s, utg.1979, s.71-77