Litteratur
Naturressurser og miljøvern
333
 
333 Naturressurser
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1979 Bruksplan for Eikernvassdraget. 49s. Buskerud fylkeskommune  
333.7 Miljøvern
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1989

Drammenselva gjennom Hokksund: elvepark og
lakseparadis. 7s.

Hoen, Anne/
Raddum, Eva
  1989 De grønne sidene Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.55-56
  1990 Naturvern i Øvre Eiker Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1990, s.41-42
  1990 Bli naturverner du også - enkle naturverntips Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1990, s.43
  1995 Verneforskrifter og vernekart, del I: Naturområder i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud
1995


Biologisk mangfold i Buskerud. 32 s.

Hanssen, Even Woldstad
  1999

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Utg.1999. 144s.