Litteratur
Eiendomsmatrikler
336
 
336.22 Eiendomsmatrikler
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1838 Matrikulerede eiendomme og deres skyld Finans-og Tolddepartementet
  1887 Matrikulerede eiendomme og deres skyld - Øvre Eiker Finans-og Tolddepartementet
  1887 Matrikulerede eiendomme og deres skyld - Nedre Eiker Finans-og Tolddepartementet
1905 Matrikulerede eiendomme og deres skyld - Øvre Eiker. s.293-342 Finans-og Tolddepartementet
1905 Matrikulerede eiendomme og deres skyld - Nedre Eiker. s.345-365 Finans-og Tolddepartementet
  1972 Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de
Aarhundrede
Det norske historiske kildeskriftselskap
  1978 Skattematrikkelen 1647 Eikerminne 1978, s.93-113
  1982 Lensrekneskapar Riksarkivet
  1989 Gunde Langes jordbok. 107s. Moen, Per
  1993 Akershus len bygningsskatt jonsok 1593 Engedahl, Jan Fredrik Lysaker Gjallarhorn. Tidsskrift for Slektshistorielaget Vestfold-Buskerud, nr.11, august 1993, s.6-9  
1997 Aslak Bolts Jordebok. 320s. Riksarkivet