Litteratur
Sosiale problemer og ytelser
360-369
 
361.6 Offentlige hjelpetiltak
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1999 Utvidet brukermedvirkning: Framtidens omsorgstjenester i Øvre Eiker. 82s. Øvre Eiker kommune; sosial- og omsorgssektoren  
1999 Omsorgstjenestene i Øvre Eiker. 7s. Øvre Eiker kommune; sosial- og omsorgssektoren  
361.7 Private hjelpetiltak
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1956 Vestfossen Røde kors hjelpekorps; 10 årsberetning 1945-1956. 22s.
1999 Sanitetsforeningen i Vestfossen 85 år Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 1999, s.20-21
2001 Om hundre år er alle ting glemt - Dameforeningen i Haug til Modarbeidelse af Omsterifervæsenet Bull, Daniel Minnebok for Vestfossen 2001, s.57
362.1 Helsestell og sykepleie
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1987 Om syketransport anno 1906 Oseth, Gunvor Fjellvik Eikerminne 1987, s.83
362.17 Sanatorier
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Holtefjell Sanatorium
  1998 Holtefjell Sanatorium Røgeberg, Bjarne Skotselv før i tida - 1998, s.4-8
362.29 Rusmiddelspørsmål - Avholdssak
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1998 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Øvre Eiker. 24s. Øvre Eiker kommune
362.5 Fattigdom og fattigpleie
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Fattigvæsenet Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.391-428
  1997 Bruk, fattigvesen og skoler Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.14-16
  uten år Mjøndalens fattigvesen. Protokoll 1827-96
362.6 Eldreomsorg
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1985 Eikertun alders-og sykehjem 100 år. 15s. Øvre Eiker kommune
  1989 Monas Bofellesskap
Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.59-61
362.7 Barnehjem og skolehjem
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1950 Buskerud skolehjem 1920-1950. 55s.
Reinertsen, Paul Gerhard
  1993 Beretninger om Buskerud skolehjem og skolehjem-tradisjonen. 358s.
Sorkmo, Jørgen
363.7 Miljøproblemer og miljøvern
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1989

Drammenselva gjennom Hokksund : elvepark og
lakseparadis. 7s.

Hoen, Anne/
Raddum, Eva
  1999 Miljøtilstanden i Buskerud : 1998. 42s. Fylkesmannen i Buskerud,
Miljøvernavdelingen
363.8 Matforsyning og hungersnød
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1986 Froståret 1812 - fra "En ældre bondes optegnelser" Eikerminne 1986, s.78-79
  1914 Kornmagasinet Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.594-597
364 Kriminalitet
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1992 Sølv-helere i Fiskum Bollerud, Trond Eikerminne 1992, s.34-35
365 Fengselsvesen
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914
Haugsund distriktsfængsel
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.542-579
  1987
Fengslet på Lerberg i Hokksund
Eikerminne 1987, s.66-67
368 Trygd og forsikring
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
 
1914
Buskerud brandassuranceforrætning Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.612-614
369 Allmennyttige og veldedige organisasjoner
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Ungdomslaget Eikværingen
1992 Ungdomslaget "Eikværingen" Ruud, Kjellaug Eikerminne 1992, s.45
Bakke ungdomsforening
1904 Bakke ungdomsforening
Den unges ven 1904, s.250
1997 Forsamlingslokalet Solhaug 100 år Røgeberg, Bjarne Skotselv før i tida - 1997, s.18-21
1997 Minner fra Solhaug Gulbraar, Tore Skotselv før i tida - 1997, s.22-26
Selskabet for Ekers Vel
1813

Selskabet for Eger sogns vel

  Budstikken V 1813, s.477-486  
1914 Selskabet for Ekers vel Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.621-626
1971 Prost Fredrik Schmidt og Selskabet for Eger Sogns Vel Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1971, s.67-76
Vestfossen Røde Kors hjelpekorps
1956 Vestfossen Røde kors hjelpekorps; 10 årsberetning 1945-1956. 22s.
1971 Vestfossen Røde kors hjelpekorps; 25 år; 1946-1971. 16s.
Vestfossen Sanitetsforening
  1999 Sanitetsforeningen i Vestfossen 85 år Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 1999, s.20-21