Litteratur
Skole og utdanning
370-379
 
370 Pedagogikk og utdanning
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1998

Øvre Eiker - en kommune med barn og unge i fokus: vedtatte visjoner og overordnede mål for
barnehager og skoler. 2s.

Øvre Eiker kommune
371 Skolevesen
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1862 Skolevæsen
Den norske folkeskole. s368-370
  1914 Skolen
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.429-473
  1923 Vår folkeskoles utvikling,; et tversnit fra en krets på Eiker
Aas, Hans Norsk skoletidende 1923, s.795-797
1986 Minner fra "Førskolen" til Maren Laugerud Eriksen, Erland
Eikerminne 1986, s.55
1986 Skoleelev i 1930-åra Hjelmengen, Anne Marie
Eikerminne 1986, s.66-67
1987 Skolevesenet på Øvre Eiker
Raaness, Arne Eikerminne 1987, s.13-16
1989 Skolen i Øvre Eiker gjennom 250 år. 36s.
1989 Omgangsskolen i Eger sogns skoledistrict 1813. 7s.
1992 Gammel skolestil
Bollerud, Helga Eikerminne 1992, s.54-56
1997 Bruk, fattigvesen og skoler
Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.14-16
2000 Fra Folkeskolens kokebok - 1914
Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.37
  2001 Fra Folkeskolens kokebok - 1914 Minnebok for Vestfossen 2001, s.40-41

Vestfossen brugsskole

1997 73 elever i klassen og 14-åringer i 1.klasse Ek, Bent Julehefte for Vestfossen 1997, s.25-27
Bollerud skole
1987

Skolen i Bollerud

Bollerud, Hans Eikerminne 1987, s.20-21
Darbu skole
1989 Darbu skole. 250 års jubileum 1739-1989. 61s.
Brekke, Mary
Skotselv skole
1989 Klasse 5B ved Skotselv skole Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.18-21
1999 Skotselv skole 75 år
Bache, Bjørn Roar Skotselv før i tida - 1999, s.25
Sønju skole
1989 Sønju skole 1887-1964.
Sønju Grendehus 1965-1989. 29s.
Buskerud skolehjem
1993 Buskerud skolehjem og skolehjemstradisjonen. 358s.

Sorkmo, Jørgen
Steinberg skole
1987 Steinberg skole 1925-1932
Jensen, Ragnhild Eikerminne 1987, s.22-23
Krokstad skole
1986 Gammelt skolebilde fra Krokstad skole (ca.1895) Eikerminne 1986, s.73-74
371.1 Lærere og lærerorganisasjoner
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Fortegnelse over lærerpersonalet ved Nedre Ekers folkeskole Johnsen, Nils Nedre Eker, utg.1914, s.76-78
  1965 Skoleinspektør Gunstein Andersson Johansen, Amagda/Johansen, Hans Minner gjennom årene, utg.1965, s.133-139
  1978 Øvre Eiker lærerlag gjennom 100 år. 39s. Flathus, Olav R.
1990 En gammel skolemester fra Eiker forteller litt av sitt skoleliv Eikerminne 1990, s.54-57
1990 Et liv i skolens tjeneste. 155s. Larsen, Andreas
1994 Nedre Eiker lærerlag 100 år. 87s. Bollerud, Trond/Loe,Marit/Nilsen/Freddy
3713 Videregående skoler
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1952 Øvre Eiker kommunale høyere almenskole 50 år. 52s.
Solheim, Ola
  1987 Øvre Eiker middelskole og grosserer G.P.Braathen
Raaness, Arne Eikerminne 1987, s.17-19
  1991 Landbruksskolen på Aaker
Aker, Per Eikerminne 1991, s.106-108
374 Voksenopplæring og folkeopplysning
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1906 Husholdningskurser paa Eker Andersson, Gunstein Husmoderen 1906, s.132-133
  1914 Arbeiderakademiet Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.631-632  
1921 Nordens Sommeruniversitet. Det første feriekursus 1921 . 40s.
374.8 Folkehøgskoler
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1937 Buskerud folkehøgskule Eker Austbø, Johan Nynorsk vikeblad 1937 nr.20
  1949 En lykkelig tid Wildenvey, Herman    
  1954 Fylkesskulane i Buskerud 1876-1951 Gunvald Birketvedt Frå Amtsskole til folkehøgskole. 75-årsskrift for fylkesskolen i Norge, s.389-394  
  1978 Amtskolen Svendsen, Bernt Bærem Eikerminne 1978, s.123-125
  1984 Buskerud Folkehøgskole 1909-1984. 130s.