Litteratur
Handel og samferdsel
380-389
 
380.5 Samferdsel
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Kommunikasjoner
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.367-390
  1997 Fra skreppehandel og røiertbåter til landhandel og jernbane Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.29-30
381 Handel
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Brændevin, øl og samlag Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.614-619
  1997 Fra skreppehandel og røiertbåter til landhandel og jernbane Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.29-30
Vestfossen kooperative handelslag
1965 50 års beretning for Vestfossen kooperative handelslag. 7s.
Skotselv handelslag
1998 Skotselvens Handelslag
Skotselv før i tida - 1998, s.39-40
381.45674
Trelasthandel
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1914
Tømmerhandel og sagbruksdrift
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.157-199
1956 Fløting og trelasthandel - D.F. 1807-1957. 323s.
Eier, Sigfred L.
1958 Drammensdistriktets skogeierforening 1907-1957. 263s.
Alm, Jens
1979 Anmærkninger over Drammens oeconomiske
beskaffenhed og nu værende handel. 86s.
Lohrmann, Christen
1980 Efterretning om trælast-handelen i Drammen som
den er for nærværende tid. 58s.
Bruun, Johan
1982 Drammensdistriktets skogeierforening 75 år. 207s.
Vevstad, Andreas
  1990 Drammensvassdraget - fløting, trelasthandel og Steinberg hengsle
Loe, Marit/Martinsen, Evy Eikerminne 1990, s.8-41  
  1994 Bøndene møter nye krav i trelastnæringa (1616-1680-åra)
Bjarnar, Ove Eikers historie 3, utg.1994, s.53-83  
  1994 Eikværingene forsvarer handelen med bjelker (1680-1750-åra) Bjarnar, Ove Eikers historie 3, utg.1994, s.84-115  
  1997 Vannsager og trelasthandel Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.12-13  
  1997 Før vannsagene Flathus, Olav R. Sagbruk og trelasthandel - Eiker 1300-1750 - undervisningsopplegg for 7.klasse, s.6-9  
  1997 De første vannsagene Flathus, Olav R./Lindberg, Mette Sagbruk og trelasthandel - Eiker 1300-1750 - undervisningsopplegg for 7.klasse, s.10-13  
  1997 Adelens innflytelse på sagbruksdriften på Eiker Flathus, Olav R./Lindberg, Mette Sagbruk og trelasthandel - Eiker 1300-1750 - undervisningsopplegg for 7.klasse, s.14-15  
385 Jernbaner
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Buskerud Amts Jubileumsskrift
  1990 Drammen-Randsfjordbanens historie Wold, Svein Eikerminne 1990, s.47-53
386 Båttrafikk på elver og innsjøer
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1882 Dampskibsfart paa Dramselven mellem Drammen og Hougsund Vassdragsdirektøren Kanalvæsenets historie 4, utg.1882, s.27-34
  1914 Buskerud Amts Jubileumsskrift
  1970 På Eikern i gode, gamle dager Eiker-Nytt 22.5.1970
  1992 Eidsfoss-minner. 111s. Christensen, Erling
  1996 Stadshauptmand Schwartz og båttrafikken på Eikern. 93s. Ek, Bent/Kristoffersen, Bjørn  
  1997 Eidsfos jernverk 1607-1997. 100s. Joramo, Morten A.
388.1 Veier
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1933 Veiene i Eiker, Modum og Sigdals sorenskriveri i 1689; en gammel rode Bjørke, Erling Meddelelser fra veidirektøren 1933, s.99
  1945 Den nye Eikernveien
Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1945, s.182-183
  1948 Norges eldste landevei
Ruud, Tormod Drammen og Omegns Turistforening 1947-48, s.166-170
1971 Gamlevegen fra Kongsberg til Bragernes
Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1971, s.108-127
1978 Postveien fra Drammen til Kongsberg for 150 år siden Hoem, Arne J.
Eikerminne 1978, s.67-70
1984 Fortegnelse over skysstasjoner og gjestgiverier i Buskerud Sørensen, Einar Skysstasjoner og gjestgiverier i Buskerud, utg.1984, s.20-22
1986 Ridesteinen på Bryn, Øvre Eiker Eikerminne 1986, s.80-82
1992 Eikerbønder ber kongen oppheve ordningen med bompenger til Kongsberg Eikerminne 1992, s.23-26
1995 Langebru, Hokksund - Hegstadundergangen, Darbu. 15 blad Thorkildsen, Arne
  1998

Veg på kryss og tvers i Buskerud : Statens vegvesen Buskerud 100 år. 108s.

Sellæg, Jo  
  2000 Eikerenveien - litt om bygginga Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.25-26
2000

E 134 Damåsen - Saggrenda : melding. 21s.

Statens vegvesen, Buskerud
388.2 Bruer og sundsteder
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1958

Program ved åpning av Hokksund nye bru onsdag
21 mai 1958. 4s.

  1990 Haugsund bro brændt… (Buskeruds Blad 28.6.1915)   Eikerminne 1990, s.78-79
  1990 Flytebrua mellom Østsiden og Skotselv Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1990, s.85-86  
388.3 Veitrafikk
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1984 Skysstasjoner og gjestgiverier i Buskerud. 32s. Sørensen, Einar
389.1 Mål og vekt
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1989 Mål, Vægt og Landskyld i Norge fra 1270 til 1683: Akershuslisten. 126s. Fauerholdt Jensen, L. E.