Litteratur
Folkeliv, tradisjoner og folketro
390-399
 
391 Folkedrakter
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1991 Mannsdrakt fra Fiskum Bollerud, Trond Eikerminne 1991, s.60-61
  1991 Nedre Buskerud-bunad Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1991, s.62-66
  1991 Marisko-drakten Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1991, s.67-68
394.2 Religiøse høytider
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1990 Juletrefest i gamle dager Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1990, s.103
  1992 Jul i gamle dager Bråthen, Roar Eikerminne 1992, s.51-53
  1997 Jul på Mjøndalen i gamle dager Hamarstrøm, Martinius Eikerminne 1997, s.74-75
1997 Et minne fra Gimlemoen jula 1917 Hamarstrøm, Martinius Eikerminne 1997, s.76-77
1997 Juletrefest på Folkets Hus, jula 1958 Jelstad, Roar Julehefte for Vestfossen 1997, s.17-20
394.4 Seremonier og jubileer
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  2000 Tusenårsmarkering, Fossesholm 29.desember 1999 Minnebok for Vestfossen 2000, s.29-33
  2000 "Elle melle deg fortelle" - barneregler, varder og tusenårsmarkering Steen, Inger Tveten Minnebok for Vestfossen 2000, s.34-35
398 Folketro
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1996 Skrømt og vardøger Sveaas, Anna Skotselv før i tida - 1996, s.20-21