Litteratur
Dialekt, språk og navneskikk
400-499
 
412 Stedsnavn
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1909 Øvre Eiker, Nedre Eiker Rygh, Oluf Gaardsnavne i Buskerud Amt, s.251-306
  1914 Gaardsnavn og deres oprindelse Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.54-100
  1949 Stedsnavn fra Eiker. Hovedoppgave ved UiO. 166s. Foss, Oddvar
1982 Innhogg i markas navneverden Sundkuist, Stig Finnemarka, utg.1982, s.185-190
1993 Stedsnavnsgranskning: plassene i Lurdalen. 61s. Groseth, Tore
1997 Om gatenavn i Vestfossen Andersen, Stein Julehefte for Vestfossen 1997, s.31-32
1997 Gårdsnavn på Øvre Eiker Ek, Bent Undrevisningsopplegg for 6.klasse
1998 Stedsnavn: seminar på Fossesholm 7. november
1998. 24s.
Eiker Historielag
1999 Stedsnavn i Holtefjell Horsrud, Sven Skotselv før i tida - 1999, s.4
412 Personnavn
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1957 Norsk navneskikk i Eiker, Modum og Sigdal omkring 1744 Berge, Peder Eikerminne 1957, s.45-48
  1973 Personnamn i Eiker, Modum og Sigdal i 1740-åra Falch, Giert Modumsmålet, utg.1973, s.353-355
  1997 Navneskikk på Eiker i forrige århundre Ek, Bent Eikerminne 1997, s.87-94
2000 Anna Engerud, Ingerid Eikerminne 2000, s.116
  2000 Kallenavn frai Vestfossen Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.45  
  2001 Kallenavn fra Vestfossen II Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.39  
439.827 Dialekt
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1973 Modumsmålet Hunstadbråten, Kai
  1986 Gamle ord og talemåter Erichsen, Else Marie Eikerminne 1986, s.62-63
198? Dialekta på Øvre Eiker. 19s.
  1987 Midt på åpne viotta Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1987, s.75-76