Litteratur
Natur
500-599
 
502 Natur
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1886 I skoven; erindringer og billeder. 133s. Aars, Sophus
1890 Skovinteriør; naturskildringer. 186s. Aars, Sophus
1921 En dag i Drammens nordmark Johnsen, Olaus Drammen og Omegns Turistforening 1921, s.18-21
1929 Mjøndalsfjellene; Ellef Dammyrs rike Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1929, s.84-90
1937 Holtefjell Austbø, Haakon Drammen og Omegns Turistforening 1937, s.67-69
1946 Fra Hoensvannet til Prestfoss Throndsen, Ludvig Drammen og Omegns Turistforening 1946, s.141-146
1955 De gamle vollene innpå skogen Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1955, s.51-56
1963 Troldbroen ved Eikern
Halsen, Odd Drammen og Omegns Turistforening 1963, s.66-70
1973 På kjente stier og veier
Evensen, John Drammen og Omegns Turistforening 1973, s.55-64
1976 Midtsommernatt på Holtefjell Thorne, Theo Drammen og Omegns Turistforening 1976, s.58-62
1978 Høstkveld ved vardene Iversen, Wilhelm Drammen og Omegns Turistforening 1978, s.76-78
1981 Turer i Drammenstraktene. 119s. Halsen, Odd
1982 Finnemarka Gausmel, Steffen Finnemarka. utg.1982, s.13-66
1982 Finnemarka. 239s. Bjarne Røgeberg (red.)
1987 Fadervårberget på Holtefjell Amundsen, Kjell Eikerminne 1987, s.69
1992 Natur i Øvre Eiker. 133s. Hansen, Even./
Schandy, Tom
1992 En fottur gjennom Eiker i 1862 Jansen, Jens J.E. Eikerminne 1992, s.32-33
1996 Skogene mellom Drammenselva og Eikeren. 303s.
  1999 Buskerudskogene : skogbruk, natur, friluftsliv og historie. 287s.
Helgesen, Tom
  2000 Nedre Eiker Schandy, Tom/
Helgesen, Tom
Naturperler i Buskerud, s.54-63
  2000 Øvre Eiker Schandy, Tom/
Helgesen, Tom
Naturperler i Buskerud, s.68-79
  2000 Finnemarka II : finnespor, store slekter, ødemarksliv og krigsår. 199 s.
Røgeberg, Bjarne
551 Geologi
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1788 Om salte vande og jordarter paa Eger i Norge Strøm, Hans Kgl.no.vit.selsk., nye samling af dets skrifter 2, 1788, s.505-516
  1879 Om paradoxidesskifrene ved Krekling Brøgger, W.C. Nyt magazin for naturvidenskaberne 1879, s.18-88
  1882 Elvebrudd paa Egers prestegaard, sorenskrivergården Lerberg og Ullern Vassdragsdirektøren Kanalvæsenets historie 4, utg.1882, s.35-60
1882 Flommen 1860 i Drammens Vasdrag: Dens Indflydelse paa Flødningsforholdene. Kværkhængslet,
Movaldhængslet, Flødning gjennom Hønefos. 22s.
1883 Ekers alkalisk-muratiske mineralvand Holm, I.C. Tidsskrift for praktisk medicin 1883, s.17-25
1885 Om nogle nye norske mineralkilder ved Vestfossen Magelssen, A. Norsk Magazin for lægevidenskaben 1885, s.353-354
1888 Vestfossen alkalisk-muratisk svovlkilde Holm, I.C. Norsk Magazin for lægevidenskaben 1886, s.298-302
1894 Saltkilde paa øen Langø
Norsk fiskeritidende 1894, s.485
1896 Stensaltleier i Eiker
Kingo, M.T. Tidskrift for det norske landbruk 1896, s.209-210
1914 Jordbunden
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.19-20
1931 St.Olavskilden på Krokskogen
Kjenn din bygd 1928-31, s.24-26
1937 Flesberg og Eiker : beskrivelse til de
geologiske gradavdelingskarter.F.35 Ø og F. 35 V. 118s.
Bugge, Arne
1937 Flesberg og Eiker: Beskrivelse til de geologiske gradavdelingskarter F.35Ø og F.35V. 118s.
Bugge, Arne  
1959 Pegmatittene ved Liverud og Gulliksrud
Sverdrup, T.L./Sæbø, P.C. NGO årbok 1959, s.197-204
1969 Cavity minerals from the permian biote granite at Nedre Eiker church Raade, G. Norsk geologisk tidsskrift 1969, s.227-239
1974 Naturgrunnlaget på Øvre Eiker. Hovedoppgave ved NLH Stenshorne, Svein
1975 Øvre Eiker, en kortfattet guide for amatørgeologer. 32s.
Hansen, Dag
1982 Geologi og bergverk Solbakken, Tore Finnemarka, utg.1982, s.88-97
1985 Eikers geologi og gruvehistorie. 56s. Hansen, Dag
1986 Mineralkildene ved Vestfossen
Kjensmo, J./Otnes, J. Eikerminne 1986, s.15-24
1994 Før menneskene
Kock Johansen, Øystein Eikers historie 1, utg.1994, s.22-68
1996 Kvartærgeologi og geomorfologi: beskrivelse til kart. 59s.
Fylkesmannen i Buskerud
  2000

Det store jordraset på Sanden og Haga lille Julaften 1910 . 22s.

Engerud, Ingrid
uten år Ekskursjonslokaliteter Bargel, Terje/ Hansen, Hans J. Hokksund - kvartærgeologisk kart 1714
uten år Løsmasser og arealbruk Hansen, Hans J. Hokksund - kvartærgeologisk kart 1714
551.6 Klima og meteorologi
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1796 Uddrag af 10 Aars meteorologiske iagttagelser paa Eger 1792-1794 Strøm, Hans Topografisk Journal 2,3 og 4 1794-96
  1796 Uddrag af 10 Aars meteorologiske iagttagelser paa Eger Strøm, Hans Kgl.no.vit.selsk. Nye samling 1796, s.15-42
  1989 1989 - været Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.62-64
 
560 Paleontologi
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1821 Undersøkning af et nyt fossil Strøm, Peter Henrik Kgl.Vetenskaps Academiens Handlingar 1821, s.160-163
580 Planter
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1863 Dunserud-birken i nærheden af Fiskum præstegaard paa Eker Illustrert nyhedsblad 1863, s.30
  1914 Skogen Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.21-22
  1962 Skogen i Øvre Eiker. 12s.
1982 En rik flora Lund, Thure Finnemarka, utg.1982, s.98-109
1987 Floraen i Øvre Eiker. 119s. Mathiesen, Bjarne
1989 Huldreblom - en av Øvre Eikers orkideer Mathiesen, Bjarne Årbok for Øvre Eiker 1989, s.28
  1991 Marisko Eek, Jan Otto Eikerminne 1991, s.69-71  
1998 Blant orkideer og furutrær : opplevelser i
Nedre Eikers flora. 235s.
Hanssen, Even

590

Dyreliv
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Fisk
1914 Fisk Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.30-32
Amfibier og krypdyr
1914 Pattedyr - Fugler - Slanger - Padder Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.23-32
Fugler
1961
Noen fuglenotiser fra Fiskum
Bernhoft-Osa, A. Fauna 14, 1961, s.76-77
1966 Rovterner ved Fiskumvannet Lagesen, Tore/Fossan, Terje Sterna 7, 1966, s.120
1968 Trekknotiser fra Fiskumvannet
Gunnarsen, Tore Fauna 21, 1968, s.64
1971 Nye hekkefunn av rosenfink i Øvre Eiker
Gundersen, W.H./Nævra, Arne Fauna 24, 1971, s.199-200
1971 Hortulanforekomster i Fiskum/Vestfossen-området Gundersen, W.Henning Fauna 24, 1971, s.200-201
1971 Pirol i Øvre Eiker Nævra, Arne Fauna 24, 1971, s.201
1977 Fuglefaunaen i Øvre Eiker. 24s.
Nævra, Arne
1982 Glimt fra fuglelivet
Schandy, Tom Finnemarka, utg.1982, s.110-120
1989 Fuglesang
Kolberg, Dagfinn Årbok for Øvre Eiker 1989, s.24-25
1989 Tranedans
Kolberg, Dagfinn Årbok for Øvre Eiker 1989, s.26-27
1990 Blant fugletittere på Eiker
Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1990, s.49-51
1993 Fuglefaunaen i Øvre Eiker. 51s. Kolberg, Dagfinn
1996 Fiskumvannet naturreservat Buskskvetten, nr.4/1996
1996 Holtefjell Buskskvetten, nr.4/1996
1998 Fugler i Øvre Eiker. 30s. Bollerud, Bjørn T./
Klunderud, Per Ø.
1998 Tiurleik på Trollåsen Thovsen, Olav Skotselv før i tida - 1998, s.9-14
1999 Fiskumvannet naturreservat - vidunderlig 25-åring
Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 1999, s.13-16
uten år Fiskumvannet naturreservat i Øvre Eiker. 2s.
Pattedyr
1914 Pattedyr - Fugler - Slanger - Padder
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.23-32
1982 Jakt og dyreliv
Drolsum, Nils Finnemarka, utg.1982, s.128-132
1982 Breili-oksen Stibolt, W. Finnemarka, utg.1982, s.133-138
1985 Bjørn i Fiskum. Fra en ældre Bondes Optegnelser Eikerminne 1985, s.58-61
1989 Bjørn på Eiker
Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.2-3
1993 Feldte rovdyr paa Eker fra 1733: Bjørne og jakthistorier Homlebekk, Olav