Litteratur
Teknologi, elektrisitet og bergverk
620-629
 
621.31 Elektrisitetsforsyning
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Buskerud Amts Jubileumsskrift
Øvre Eiker kommunale elektrisitetsverk
1914 Kommunalt elektricitetsværk Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.652-655
1990 Øvre Eiker kommunale elektrisitetsverk 1915-1990. 27s.
Berglia, Knut
1965 Øvre Eiker kommunale elektrisitetsverk. 55s.
Throndsen, Ludvig
1998

Gamle Vestfossen Kraftstasjon: et
kraftverksmuseum. 4s.

Hellefos kraftstasjon
1955 Dambygningen ved Hellefossen i Drammenselven; dissens
Norsk Rettstidende 1955, s.1011-1033
Hakavik kraftstasjon
1919 Hakavik kraftanlæg Teknisk ukeblad 1919, s.73
1919 Periodetallet ved Hakavik kraftanlæg Haga, Joh.A. Teknisk ukeblad 1919, s.465
1932 Måling av vannforbruket ved Hakavik kraftverk Nicolaisen, R. Teknisk ukeblad 1932, s.157-158
Nedre Eiker kommunale elektrisitetsverk
1961 Nedre Eiker kommunale elektrisitetsverk; 50 år med elektrisk lys i Nedre Eiker. 27s.
622 Bergverk
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1801 1758 søges steenkul i Egers og Modums pgd. Thaarup, Fredrik Danmarks og Norges topografiske, oekonomiske....., 1801, s.78-85
  1847 Bergverksdrift Langberg, C.H. Bergmanden II, 1847, s.39-48 og 58-60
1982 Riksdaler på sledeføre: hestekjørsel ved
Kongsberg sølvverk på begynnelsen av 1700-tallet. 357s.
Berg, Bjørn Ivar
  1982 Geologi og bergverk Solbakken, Tore Finnemarka, utg.1982, s.88-97
1982 Eikers geologi og gruvehistorie. 56s. Hansen, Dag
1983 Eksaminasjonsmanntall Kongsberg Sølvverk 1732: en datamaskinell bearbeiding. 93s. Berg, Bjørn Ivar
1985 De første bergverk på Eiker Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.245-307
  1994 Små og store bergverk Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.8-11
2001 Gruvedrift Klipparkiv i lokalsamlingen
Vestfossengruvene
1934 De eldste norske bergverk
Bugge, Arne Tidsskrift for kjemi og bergvesen, nr.10-1934
1937 Om de gamle bergverker på Eiker Støren, R.
Drammen og Omegns Turistforening 1937, s.48-64
1950 Omkring den gamle gruve i Vestfossen og vassdragets regulering
Støren, R. Tidsskrift for kjemi, bergvesen og metallurgi 1950, s.25-28
  1999 Hva vet vi om gruvene i Vestfossen? Ek,Bent Minnebok for Vestfossen 1999, s.32-37  
2001 Christian Kvart og Vestfossen Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.12-14
Skarragruvene
1847 Skara guldværk
Sinding, M.W. Bergmanden 1847, s.13-14
1989 Skara Sølvgruber : et særpreget kultur- og
industriminne på Eiker. 2s.
1997 Gruvesamfunnet på Tretjennsåsen. 48s.
Ek, Bent/ Homlebekk, Olav
Skjelbredgruvene
1847 Det ekerske blyværk
Langberg, C.H.
Bergmanden III 1847, 13
Holtefjellgruvene
1979 Gruvedrift på Holtefjell Øygarden, Einar Drammen og Omegns Turistforening 1979, s.50-57
622.39 Torvutvinning
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1998 Torvmyrene - en ressurs Fossen, Per Skotselv før i tida - 1998, s.37  
623.82 Båtbygging
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1959 Båter i Buskerud Weibust, Knut Drammen og Omegns Turistforening 1959, s.43-44  
  2001

Elvebådene fra Eiker. 102s.

Haahr, Jakob
625.7 Veibygging
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  2000 Eikerenveien - litt om bygginga Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.25-26
628.1 Vannforsyning
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1994 Hovedplan for vannforsyning Øvre Eiker kommune utg.1994, 49s.      
  2000

Konsekvensutredning for Eikeren som drikkevannskilde. 63s.

Vestfold Interkommunale Vannverk
628.4 Renovasjon og avfallsgjenvinning
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  2001 Hundre år med skrap og skrot : en bedrifts-og familiekrønike. 102 s.
Ek, Bent