Litteratur
Landbruk, jakt og fiskeri
630-639
 
630 Landbruk
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Jordbruket. Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.286-358
  1914 Buskerud Amts Jubilæumsskrift  
  1948 Norske gardsbruk, bind 7 - Buskerud fylke      
  1982 Finnemarka og svedjebruk Blehr, Otto Finnemarka, utg.1982, s.191-198
  1991 Norske gardsbruk: Buskerud fylke 2 - Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Øvre Eiker      
  1992 Utkast til rapport: kulturlandskapet i Øvre
Eiker. 33s.
     
1994 Havre og hest - fra jordbruksøkonomi til bondeøkonomi (1720-1800) Bjarnar, Ove Eikers historie 3, utg.1994, s.116-178
1994 Det lille hamskiftet i bondesamfunnet på Eiker (1616-1815) Bjarnar, Ove Eikers historie 3, utg.1994, s.213-254
1994 Mindre havre, mer høy; en ny giv for jordrbuket (1815-1880-åra) Bjarnar, Ove Eikers historie 3, utg.1994, s.332-367
  1994 Landskap i forandring : en vandring gjennom
kulturlanskapet i Øvre Eiker. 15s.
Høivik, Anbjørn    
1997 Hva betydde industrialiseringen for jordbruket?
Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.27-28
  1997 Jordbruk og matauk under siste krig Fossen, Per P. Skotselv før i tida - 1997, s.30-35  
  1997

Øvre Eiker Bondelag 100 år 20.s

     
  199? Aker - Smørgrav : et område å ta vare på! 8s.      
2001 Kolberg gård - landbrukseiendom i forandring Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.42-44
630.7 Landbruksutdanning
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1991 Landbruksskolen på Aaker Aker, Per Eikerminne 1991, s.106-108
631.3 Landbruksreskap og landbruksmaskiner
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1987 Den første traktor på Eiker Lundteigen, Rolf Eikerminne 1987, s.68
634.9 Skogbruk og tømmerfløting
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1882 Vestfosselven; reglement for tømmerflødning og plan til farbargjørelse Vassdragsdirektøren Kanalvæsenets historie 4, utg.1882, s.115-119
  1934 Skogsdrift og fløtning i Drammens vassdrag Olsen, Christen
  1956 Fløting og trelasthandel - D.F. 1807-1957. 323s. Eier, Sigfred L.
  1958 Drammensdistriktets skogeierforening 1907-1957. 263s. Alm, Jens    
1962 Skogen i Øvre Eiker utg.1962, 12s.
1971 Transport på Eikern Braathen, Anne Britt Eikerminne 1971, s.42-58
1971 Tømmertrafikken i Eikernvassdraget gjennom tidene Øen, Anders M. Eikerminne 1971, s.61-64
1978 Særegen trafikk på Vestfosselven og Storelven Kristofersen, Hans Normann Eikerminne 1978, s.53-66
1982 Skog-og sagbruk
Gausmel, Steffen/ Kildebo, Arne Finnemarka, utg.1982, s.67-77
1982 Bruken av vannressursene Gausmel, Steffen/ Røgeberg, Bjarne Finnemarka, utg.1982, s.78-82
1982 Fløtning Haugann, Ørnulf Finnemarka, utg.1982, s.83-87
1982 Drammensdistriktets skogeierforening 75 år. 208s. Vevstad, Andreas
1986 Eikværinger som fløtere i Laagen Johnsen, Arne Eikerminne 1986, s.64-65
1991 Drammensvassdraget - fløting, trelasthandel og Steinberg hengsle
Loe, Marit/Martinsen, Evy Eikerminne 1991, s.9-43
1992 Minner fra Stenberg hengsle
Oseth, Per Eikerminne 1992, s.57-59
1997 Skogbruk og tømmertransport før og nå
Ek, Bent Sagbruk og trelasthandel - Eiker 1300-1750 - undervisningsopplegg for 7.klasse, s.1-2
  1999

Buskerudskogene: skogbruk, natur, friluftsliv
og historie. 287 s.

Helgesen, Tom    
2000 Bingselvas fellesfløtning
Sønju, Asbjørn Eikerminne 2000, s.95
  2000 En brøtningsdag i Bingselva Aabye, Helge jr. Eikerminne 2000, s.98
637 Seterdrift
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1937 Seterminner Knappen, Audun Drammen og Omegns Turistforening 1937
  1937 Gjennom setergrenda på Eikerskogen Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1937, s.87-91
  1982 Seterbruket Sørensen, Olav Finnemarka, utg.1982, s.139-160
  1986 Seterliv på Eiker i 1890-åra Horgen, Kåre Eikerminne 1986, s.35-36
637 Meieridrift
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1946 Haugsund meieri; 50 års beretning 1891-1941. 18s. Skatvedt, Christen
639.1 Jakt
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1993
Feldte rovdyr paa Eker fra 1733: Bjørne og jakthistorier
Homlebekk, Olav
639.1
092
Biografier - jegere
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1991 Embret Bjørneskytter på Holtefjell Homlebekk, Olav Eikerminne 1991, s.72-74
639.2 Fiskeri
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Fiskeri Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.359-366
  1982 Et eldorado for stangfiskere Holo, Gotfred Finnemarka, utg.1982, s.121-127
  1996 På fisketur i Øvre Eiker. Kart - 1996
Laksefisket
1972 Det tradisjonelle laksefisket i Drammenselva. Hovedoppgave ved UiO Eknæs, Åsmund
1973 Laksefisket i Drammenselva Eknæs, Åsmund Drammen og Omegns Turistforening 1973, s.11-46
  1979 Laks og muntre historier. 99s. Jacobsen, Nils F.    
1987 Drammenselva - stedsnavn og fiske Eriksen, Erland Eikerminne 1987, s.29-30
  1990 Laxeproses. 21s. Hobbelstad, Nils Petter    
1991
Laxeproses
Hobbelstad, Nils Petter Eikerminne 1991, s.44-57
1997 Laksefisket i Hellefossen
Hobbelstad, Nils P. Sagbruk og trelasthandel - Eiker 1300-1750 - undervisningsopplegg for 7.klasse, s.3-4
1997 Laxeprocesser på 1600-tallet
Hobbelstad, Nils P. Sagbruk og trelasthandel - Eiker 1300-1750 - undervisningsopplegg for 7.klasse, s.5
1997 Laksefisket i Dramselva. 144s.
Mathiesen, Einar
uten år Om laksefangsten i Drammens elv i Norge Olavsen, O. Det islandske litt.selskaps skrifter, bd.6, saml.B3
639.2
092
Biografier - fiskere
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1990 Gladlaksen sjøl, Erik Fagerlid Olsen Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1990, s.19-22
  2000 Laxefisker Hilmar Olsen til minne Hoen, Ole B. Eikerminne 2000, s.134