Litteratur
Kjemisk industri
660-669
 
664.7 Møller og bakerier
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1963 Kvernene ved Holmefoss og deres eiere Elster, Johan Eikerminne 1963, s.3-17
  1982 Møllene i Kvennadalen gjennom tidene utg. 52.s. Horsrud, Sven/ Hoen, Ole B.
  1997 Richard Rasmussens bakeri, Solbergelva Glittfjell, Gjermund Eikerminne 1997, s.59-61
665.3 Treoljefabrikker
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1866 Fra Eker - om Gunhildrud træoljefabrik Norsk Folkeblad 1866, s.297-301
666 Glassindustri
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Nøstetangen glassverk
  1749 Frederik V's reise i Norge 1749 Kjøbenhavns maanedlige Postrytter 1749
  1755 Om arrestasjonen av Morten Wærn The Gentleman's Magazine XXV, 19.7.1755, s.329
1758 Kongeriget Norges Herligheder Møller, Enevold Videnskabernes Selskab, Trondhjem
1760 Kongelig allernaadigste Confirmation paa en Invitations-Plan til flere Medinteressenters Antagelse udi det octroyerede Norske Compagnie utg.1760, 16s.
1761 Ekers Krystalfabrik Trondhjems Adresse-Kontors Efterretning 1761
1764 Om Norske Glassvarer Norske Intelligentssedler 14.11.1764
1770 Om Glasværker Norske Intelligentssedler 27.6.1770
1772 Catalogue over v.Storms Bibliotheque etc. som Mandagen 23.nov.1772 auktioneres bort i hans Gaard i Christiania Ett eksemplar finnes på UBO
1773 Om Glasværker
Norske Intelligenssedler 3.11.1773
1787 Artikler om norske fabrikker Strøm, Hans Samleren I og II, utg.1787
1812 Samlinger af Kongelige Forordninger, Aabne Breve m.v. 1670-1811, utg.1812, København Schou, Jacob Henrie
1836 Glassets Historie Skilling-Magazin 1836
1842 Kgl. Rescripter, Resolutioner og Collegiale Breve for Norge 1660-1813, bind 1-4, utg.1842-47 Wessel Berg, F.A.
1867 Frederik V's reise i Norge 1749 Daae, Ludvig Aftenbladet 1867
1899 De norske glasværkers historie. Innledning til A/S Christiania Glasmagasins udstilling på Norsk Folkemuseum 1899. Også utgitt som særtrykk Grosch, Hans
1905 Caspar Herman von Storm Bricka, C.F. Dansk Biografisk Lexicon, utg.1887-1905
1909 Caspar Herman von Storm
Collett, Alf Christiania Billeder, utg.1909
1914 Mer gammel industri
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.200-218
1914 Buskerud Amts Jubilæumsskrift
1924 Lysekronene i Kongsberg kirke Berntsen, Bredo Fortidsminneforeningens årsberetning 1924, s.103-120
1927 Nøstetangen glasværk 1741 Lindeman, Thv. Kgl. Norske videnskabers selskab 1927, s.17-20
1928 Luxdorphs Dagbøker, gengivne ved Eilert Nystrøm (om Nøstetangen) Selskabet for Udgivelsen af Kilder til dansk Historie, 1915-28, s.307
1928 Nøstetangen glasspusteri Pettersen, Anneken Drammens Museums årbok 1923-28, s.18-27
1928 Det norske kompanis første glassværk Lindeman, Thv. Kgl. Norske videnskabers selskab 1926-28, nr.3
1928 Grunnleggelsen av Den Norske Glassindustri Sollied, P.R. Teknisk Ukeblad 1928, nr.2,5,9 og 11
1929 Signerte norske glasspokaler Grevenor, Henrik Oslo Kunstindustrimuseum. Årbok 1928-29, s.15-26
1930 Beretning om restaurering av Kongsberg kirkes lysekroner utført ved Høvik glassverk 1930
Berntsen, Bredo
1935 Norsk glasskunst i gamle dager og i dag Bugge, Astrid S. Kunst og kultur, 1935
1938 Nøstetangen Drammens Museums årbok 1933-38, s.82
1938 Brødrene von Langen og deres virksomhet i Norge 1737-1747 Nissen, Kr. Tidsskrift for Skogbruk 1937 og 1938
1938 Glassverk og glasspustere Mæhlum, Einar Norsk Kulturhistorie, bind 3, utg.1938
1939 Nøstetangen glassværk 1741-1778 Christiansen, G.E. Gamle privilgerte norske glassverker, utg.1939, s.447-529
1942 Glass; om norske rokokkoglass fra Nøstetangen Polak, Ada Bo-nytt 1, 1941-42, s.30-34
1943 Nøstetangen Christal Fabrique: Norges eldste glassverk 1741-1777 Polak, Ada Ord & Bild 52, 1943, s.179-188
1945 Om Nøstetangen Vestlandske kunstindustrimuseum. Årbok 1943-45, s.21ff
1949 Om glasslysekroner Polak, Ada Oslo Kunstindustrimuseum. Årbok 1943-49, s.24-81
1951 Det norske næringsliv Sætherskar, Johs. Buskerud fylkesleksikon, utg.1951
1952 Gammelt norsk glass. 352s. (ny utg.1983)
Polak, Ada
1957 Drammensvassdraget: fra vannsager til moderne industri
Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1957, s.154-166
1958 Teknikk, estetikk og tobakk på Nøstetangen Polak, Ada Kunstindustrimuseets årbok 1950-58, s.153-161
1959 To pokaler - som kanksje er Nøstetangen Engelstad, Eivind Kunstindustrimuseets årbok 1959-62, s.28-40
1959 De gamle glassverk Grieg, Sigurd Volund 1959, s.57-84
1960 Two Nøstetangen goblets recently discovered in England Polak, Ada The Connoisseur 145, 1960, s.18-21
1963 Lysekronen i Bakke kirke Polak, Ada Eikerminne 1963, s.39-44
1966 Fra en annen tid; Nøstetangen og der omkring Engelstad, Kåre Bankens gang 3, 1966, s.41-51
1966 Nøstetangen, Köhler og Schlesien Polak, Ada Kunstindustrimuseet i Oslo. Årbok 1966, s.77-100
1970 Franz Wentzel; et nytt navn fra Nøstetangen
Polak, Ada Kunstindustrimuseets årbok 1970-71, s.39-52
1974 Nøstetangen glassverk Austad, Ingvar Eikerbygda, utg.1974, s.113-120
1974 Om Nøstetangen Polak, Ada Gamle vinglass, utg.1974
1974 Om Nøstetangen Polak, Ada Glassboken, utg.1974, s.32-45
1989 Om Nøstetangen Amdam, Rolf Petter/ Hanisch, Tore Jørgen/Pharo, Ingvild Vel blåst! Christiania glassmagasin og norsk glassindustri 1739-1989, utg.1989, s.13-27
1990 Petter Stenersens glassamling Nordbye, Magne Nes og Helgøya 1990, s.15-17
1994 En industriell evolusjon på 1800-tallet Bjarnar, Ove Eikers historie 3, utg.1994, s.368-432
1994 Om Nøstetangen
Rostad, Bernhard/ Tschudi Madsen, Stephan Norske Antikviteter, sutg.1994, s.194-200
1995 Nøstetangen Glasværk - et levedygtigt barn af merkantilsimen
Kock, Jan Kongelig Glas, utg.1995, s.103-116
1995 Hof-gravør Heinrich Gottlieb Köhler
Gaustad, Randi Kongelig Glas, utg.1995, s.117-138
1996 Hoen-pokalen
Gaustad, Randi Menneske og bomiljø, Norges Forskningsråd, KULTs skriftserie nr.69, 1996
1997 Glassverket på Nøstetangen Røren, Kari Bergan/Eriksen, Unni Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.3-5
1997 Nøstetangen-glass med sus av historie Austad, Ingvar Eikerminne 1997, s.28-29
1998 Nøstetangen glassverk - glimt fra historien Rishovd, Gunvor R. Glass på Hokksund før og nå, utg.1998, s.7-24
1998 Skål for Norge: Nøstetangens spennende billedverden. 196s. Gaustad, Randi
  2000

Nøstetangen Hviidglas- og Chrystal Fabrique. 11s.

Ek, Bent
uten år Caspar Herman von Storm Daae, Ludvig Det gamle Christiania
uten år J.A.Becker
Erslews Forfatter-Lexicon, bind I, s.86 og supplement s.91
uten år Stiftsprost Holmboes Optegnelser (om Nøstetangen)
Historisk Tidsskrift 2, 2.Række
Solberg keramikk
1997 Solberg keramikk Glittfjell, Gjermund Eikerminne 1997, s.62
666.7 Teglverk
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1991 Teglverkene på Nedre Eiker. 71s. Lund, Reidar
  1997 Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.22
666.9 Kalk-og sementfabrikker
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1997 Tegl og kalk Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.22