Litteratur
Industri
670-679
 
660 Kjemisk industri
670 Industri generelt
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Buskerud Amts Jubilæumsskrift
  1997 Eiker og industrien Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.1
  1997 Industribransjer Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.2
1997 Haugianerne og industrien Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.20
1997 Industrien i Drammen Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.21
1997 De som arbeidet i industrien Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.26
uten år Nedre Eikers industri og næring Eriksen, A.S.P.  
670
092
Biografier - industriledere
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1924 Selvbiografi Helseth, Hovel
  1924 Hovel Helseths selvbiografi, med tillæg om hans slegt. 88s. Jansen, Einar
  1957 Petter Collett på Busekrud, eier av Hassel jernverk på Eiker Tank, Roar Eikerminne 1957, s.49-52
  1965 Ingeniør Peder Lobben Johansen, Amagda/ Johansen, Hans Minner gjennom årene, utg.1965
672 Jern-og stålindustri
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Hassel jernverk
  1838 Drammen - besøk på Hassel jernverk Smith, Richard Carter Reise i Norge 1838, utg.1976, s,33-39
  1914 Hassel jernværk Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.270-275
1944 Nyklassisismen på Østlandet Nygård-Nilssen, Arne Norsk jernskulptur 2, utg.1944, s.76-80
1944 Hassel jernværk i Eiker Nygård-Nilssen, Arne Norsk jernskulptur 2, utg.1944, s.261-269
1952 Hassel jernverk og Modum Tank, Roar Modums historie 1, utg.1952, s.363-371
1967 Hassel jernverk Raaness, Arne Eikerminne 1967, s.61-72
  1974 Fra jernverkenes historie i Norge: "Hammerslag på hammerslag". 200s. Christophersen, Halfdan Olaus    
1974 Hassel jernverk Austad, Ingvar Eikerbygda, utg.1974, s.104-111
1977 Hassel jernverk 1649-ca.1809; verket og privilegiene. Hovedoppgave ved UiO Berg, Ole Jan
1997 Jernverket ved Bingselva og gården som ble borte Berg, Ole Jan Eikerminne 1997, s.25-27
1999 Hassel - et priviligert jernverk på Eiker. 24s. Ek, Bent
Kristensen Stålvare
  1990 Bedriftsportrettet - Kristensen Stålvare a/s Ek, Bent Årbok for Øvre Eiker 1990, s.65
Krogstad spigerfabrik
  1968 Fra spiker til cellulose. 232s. Eier, Sigfred L.
  1974 Krokstad spikerfabrikk Austad, Ingvar Eikerbygda, utg.1974, s.121-123
  1992 En kort beskrivelse av spikerfabrikken i Krokstadelva Hauge, Knut Eikerminne 1992, s.46-49
  1997 Spikerfabrikken i Krokstadelva Røren, Kari Bergan/ Eriksen, Unni Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.6-7
Eidsfos jernverk
1997 Eidsfos jernverk 1607-1997. 100s. Joramo, Morten A.
674.2 Sagbruk
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Tømmerhandel og sagbruksdrift Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.157-199
  1974 Vannsagene Austad, Ingvar Eikerbygda, utg.1974, s.52-61
1982 Skog-og sagbruk Gausmel, Steffen/ Kildebo, Arne Finnemarka, utg.1982, s.67-77
1982 Bruken av vannressursene Gausmel, Steffen/ Røgeberg, Bjarne Finnemarka, utg.1982, s.78-82
1982 Skog-og sagbruk Gausmel, Steffen/ Kildebo, Arne Finnemarka, utg.1982, s.67-77
1985 Tømmerhandel og sagbruksdrift Teigen, Karin Lieng Eikerminne 1985, s.30-50
1994 Sagbruksnæringa og den store moderniseringsprosessen Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.166-244
1994 Bøndene møter nye krav i trelastnæringa (1616-1680-åra) Bjarnar, Ove Eikers historie 3, utg.1994, s.53-83

1994
Eikværingene forsvarer handelen med bjelker (1680-1750-åra) Bjarnar, Ove Eikers historie 3, utg.1994, s.84-115
1996 Skotselv-sagene Røgeberg, Bjarne Skotselv før i tida - 1996, s.16-19
  1997 Før vannsagene Flathus, Olav R. Sagbruk og trelasthandel - Eiker 1300-1750 - undervisningsopplegg for 7.klasse, s.6-9
  1997 De første vannsagene Flathus, Olav R./ Lindberg, Mette Sagbruk og trelasthandel - Eiker 1300-1750 - undervisningsopplegg for 7.klasse, s.10-13
  1997 Adelens innflytelse på sagbruksdriften på Eiker Flathus, Olav R./ Lindberg, Mette Sagbruk og trelasthandel - Eiker 1300-1750 - undervisningsopplegg for 7.klasse, s.14-15
  1997 Vannsager og trelasthandel Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.12-13
674.8 Trevareindustri
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Brødrene Nikkerud Trævarefabrik
  1994 Brødrene Nikkerud Trævarefabrik - Trælastforretning 1912-1988 Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1994, s.90-96
676 Papir-og treforedlingsindustri
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1953 Arbeidsfolk forteller fra papirindustrien - diverse fortellere fra Eiker Bull, Edvard Arbeidsfolk forteller fra papirindustrien
1991 Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920. Hovedoppgave ved UiO Ek, Bent
1991 Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920 Ek, Bent Klev.91, s.44-54
1997 Fra klutepapir til treforedling Ek, Bent/Flata, Åse Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.23-25
Ekers papirfabrik
1934 Eiker papirmølle Fiskå, Haakon Papirjournalen 1934, s.97-100
1955 Papirfabrikken på Eiker
Breistein, Dagfinn Hans Nielsen Hauge, utg.1955, s.126-132
1963 Eker papirmølle Fiskå, Haakon Eikerminne 1963, s.22-28
1973 Eiker papirmølle 1802-1875 Fiskå, Haakon Norske papirmøller og deres vannmerker, utg.1973, s.67-75
1985 Papirmestere gjennom tre generasjoner på Eiker Holmen, Ragnar Eikerminne 1985, s.25-29
1997 Ekers papirfabrik og Hans Nielsen Hauge
Flata, Åse Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.17-19
Vestfos Cellulosefabrik
1997 Da "Fabrikken" ble nedlagt Ek, Bent Julehefte for Vestfossen 1997, s.6-14
Borregaard-Hellefos
1919
A/S Holmen Hellefos
Schaaning, P.Chr. Papirjournalen 1919, s.102-104
1948 Holmen-Helelfos 50 år, 1898-1948. 68s. Erichsen, E.Chr.
1997 Hundre år med trefordling ved Hellefossen Ek, Bent Eikerminne 1997, s.95-98
1998 Fabrikken ved Hellefossen. 242s. Ek, Bent
Skotselv Cellulosefabrik
1952 Skotselv Cellulosefabrik Union Nytt 3, 1952, s.8-9
Albion & Brager Paper Mills
1962 Albion & Brager paper mills 1912-1962 utg.1962, 16s.
Sunland-Eker Papirfabrik
1950 Eker papirfabrik 1905-1950 og Sunland papirfabrik 1912-1950. 79s.
Kittilsen, Ingolf
Krogstad Cellulosefabrik
1968 Fra spiker til cellulose. 232s. Eier, Sigfred L.
uten år A/S Krogstad Cellulosefabrik. 28s.
677 Tekstilindustri
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1987 Stampemøller Jørgensrud, Åge Eikerminne 1987, s.24-28
Fredfos Uldvarefabrik
1947 Fredfos Uldvarefabrik Erichsen, Egil Werner 75 år i norsk tekstil, utg.1947, s.167-191
1950 Fredfos Uldvarefabrik 1898-1945 Grieg, Sigurd (red.) Norsk Tekstil 2, utg.1950, s.245-248
Nøsted dampvæveri
1948 Vestfossen spinderi & væveri 1845-1880 Grieg, Sigurd (red.) Norsk Tekstil 1, utg.1948, s.310-311
Haugsund uldspinderi
1948

Haugsund Uld- og Bomuldspinneri

Norsk tekstil - bind 1
1950 Haugsund Uld-og Bomuldsspinderi Grieg, Sigurd (red.) Norsk Tekstil - bind 2, s.117-119
1957 Det Hougsundske Uldspinderi Moestue, Sven Eikerminne 1957, s.41-44
Solberg spinderi
1918 Solberg spinderi; ved dets hundreaarsjubileum Farmand 1918, s.289-290
  1918 Solberg spinderi 100 aar 1818-1918. 39s.
  1948 Solberg spinderi 1818-1897
Grieg, Sigurd (red.) Norsk Tekstil 1, utg.1948, s.245-253 og s.284-287
1950 Solberg Spinderi 1898-1945
Grieg, Sigurd (red.) Norsk Tekstil 2, utg.1950, s.32-40
1955 Solberg Spinderi
Breistein, Dagfinn Hans Nielsen Hauge, utg.1955, s.330-335
1967 A/S Solberg Spinderi 150 år. 95s.
Throndsen, Ludvig
1968 Solberg Spinderi i det 150.år. 44s.
Throndsen, Ludvig
1968 Solberg spinderi 150 år. 85s.
Throndsen, Ludvig
1996

Bedrift med god helse

Helt på jordet: Hans Nielsen Hauge, utg.1996, s.38-39
678 Gummiindustri
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Trelleborg-Viking
1911 Den norske galoge og gummivarefabrik Norges næringsliv, 1911, s.485
  1911 Den norske galoge-og gummivarefabrik Norges næringsliv 1911, s.787-791
  1996 Kalosjen 100 år. Norges eldste gummivarefabrikk 1896-1996. 132s. Ek, Bent