Litteratur
Håndverk
680-699
 
680 Håndverk generelt
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1814 Huus-,fabrik-, og konstflidens tilstand i Eker og Modum Budstikken 1, 1814, s.75-77
  1914 Haandværksdrift Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.240-252  
  2001 Shoddyhuset Kunst og Håndverk Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.50-51  
680
092
Biografier - håndverkere
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1990 Kristian Stensmyren - en mann og hans livsverk Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1990, s.62-71
681.11 Ur-og klokkemakere
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1990 Klokkemakeri og klokkemakere på Eiker. 49s. Røren, Kari Bergan
  1991 Klokkemakere på Eiker Røren, Kari Bergan Eikerminne 1991, s.109-127