Litteratur
Bygninger og arkitektur
720-729
 
725 Offentlige bygninger
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Tingstuen Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.604-607
726 Kirker og religiøse bygninger
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Kirkerne Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.473-508
Berg kirke
1994 Ikke et spor etter Berg kirke Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.45-50
Haug kirke
1994 Haug kirkes eldste historie
Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.18-50
uten år Ekers kirkegaard Huitfeldt-Kaas, H.J. Reiseoptegnelser fra kirker og kapeller, bind 1, s.25-28
Fiskum gamle kirke
1864 Gamle Fiskum kirke Skilling-Magazin 1864, s.708-709
1895 Den gamle Fiskum kirke Rømcke, Gudbrand Tandberg
1897 Den gamle Fiskum kirke
Rømcke, Gudbrand Tandberg Den unges ven 1897, s.187-188
1901 Fiskum gamle kirke, Eker
Sinding-Larsen, H. Fortidsminneforeningens aarsberetning 1901, s.154-156
1916 Fiskum gamle kirke
Husmoderen 1916, s.263-266
1971 Teppet fra Fiskum gamle kirke
Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1971, s.5-8
1973 Fiskum gamle kirke
Eiker menighetsblad, ekstranr.juni-73, 8s.
1974 Fiskum gamle kirke. 7s.
1986 Fiskum gamle kirke Kolstad, Olav
Eikerminne 1986, s.8-14
1997 Begravelsesskjold i Fiskum gamle- og Nedre Eiker kirke
Bollerud, Trond Eikerminne 1997, s.41-42
2000 Begravelsesskjold Bollerud, Trond Eikerminne 2000, s.127
Fiskum nye kirke
1866 Fra Eker - om Fiskum kirke Norsk Folkeblad 1866, s.297-301
1867 Fiskum kirke Skilling-Magazin 1867, s.23-24
1987 Kirkeklokkene i Fiskum Lande, Knut Eikerminne 1987, s.10-12
Bakke kirke
1963 Den første kirken i Bakke
Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1963, s.37-38
1987 Bakke kirke
Skott-Myhre, Live
Eikerminne 1987, s.7-9
Nedre Eiker kirke
1960 Kirken på Nedre Eiker 100 år. 54s.
Lillevold, Eyvind
1992 Nedre Eiker kirke
Eikerminne 1992, s.29-30
1997 Begravelsesskjold i Fiskum gamle- og Nedre Eiker kirke Bollerud, Trond Eikerminne 1997, s.41-42