Litteratur
Begivenheter og ulykker
904
 
904 Spesielle hendelser, begivenheter og ulykker
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1900 Hendt og hørt i Øvre Eiker i 1990 Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1990, s.69
1989 Hendt i 1989 Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.72
1990 Kronprinsparet besøker Eiker Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1990, s.4-8
1997 Heia Vestfossen! Andersen, Stein Julehefte for Vestfossen 1997, s.36
1998 For 50 år siden…. Andersen, Stein Julehefte for Vestfossen 1998, s.30-31
1998 Heia Vestfossen!
Andersen, Stein Julehefte for Vestfossen 1998, s.51
  1999 Heia Vestfossen!
Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 1999, s.47
  2000 Heia Vestfossen Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.57  
  2000 Historisk huskeliste 1900-1949 Ek, Bent Minnebok for Vestfossen 2000, s.27-28  
  2001 Heia Vestfossen Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.47-49  
  2001 Vestfossen i avisene Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.54-55  
  2001 Huskeliste 1900-1999 Ek, Bent Minnebok for Vestfossen 2001, s.15-16:  
Flom
1882 Flommen i 1860 i Drammens vassdrag
Vassdragsdirektøren Kanalvæsenets historie 4, utg.1882, s.61-82
1914 Flommen i 1860 Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.639-645
Jordras
1911 Utrasing ved Haga Bjørlykke, K.O. Teknisk Ugeblad 1911, s.15-16
1914 Jordraset paa Eker Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.646-652
1985 Et 75-års minne Sanden, Johan/ Engerud, Ingrid Eikerminne 1985, s.20-24
  1991 Ekerskredets forhistorie. Gamle folkeminder Hansen, Andreas M. Tid.Tegn 1919, 3/1 og 8/1
2000 Det store jordraset på Sanden og Haga lille Julaften 1910. 22s. Engerud, Ingrid
Brann
1914 Vestfossens store brand
Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.645-646
1990 Den store brand i Vestfossen - Buskeruds Blad 19.4.1930
Eikerminne 1990, s.87-88
Drukningsulykker
1971 En drukningsulykke i Eikern
Røkaas, Kristian Eikerminne 1971, s.50-60
1997 Drukningsulykken mellom Krokstadelva og Mjøndalen i 1891 Bollerud, Trond Eikerminne 1997, s.43-44