Litteratur
Historieskrivning og kulturvern
901-907
 
901 Historieskrivning
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1949 Om bygdehistorisk granskning Tank, Roar Eikerminne 1949, s.12-25
  1994 Bygdehistorias fundament og utgangspunkt Kock Johansen, Øystein Eikers historie 1, utg.1994, s.12-22
907 Lokalhistorisk arbeid og kulturvern
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1997 Syvertsen, S.H. Har vi mistet slektsfølelsen? Eikerminne 1997, s.114-115  
 
Eiker Historielag
  1949 Lover for Eiker Historielag Eikerminne 1949, s.26
  1949 Beretning for året 1948/Regnskapsutdrag for året 1948 Eikerminne 1949, s.27-29
1950 Sekretærens rapport - regnskapsutdrag Eikerminne 1950, s.38-40
1957 Sammendrag av årsberetninger 1951-56 Eikerminne 1957, s.53-56
1963 Utdrag av årsberetningene 1957-62 Eikerminne 1963, s.47-49
1967 Sammendrag av årsberetningene 1963-65
Eikerminne 1967, s.85-87
1971 Eiker historielag - beretning
Eikerminne 1971, s.65-66
1978 Eiker Historielag 1948-1973
Eikerminne 1978, s.132-136
1982 Eiker Historielag og Stiftelsen Fossesholm 1978-1981
Eikerminne 1982, s.159-161
1985 Referat til årboka 1985
Eikerminne 1985, s.77-78
1986 Årsberetning for Eiker Historielag 1985-1986
Eikerminne 1986, s.89-92
1987 Eiker Historielag 1948-1988
Eikerminne 1987, s.90-93
1987 Årsberetning for 1987-88
Eikerminne 1987, s.98-99
1987 Spennende papirer funnet i et grisehus
Ek, Bent Eikerminne 1987, s.71-72
1990 Årsberetning for 1989
Eikerminne 1990, s.108-110
1991 Årsmelding Eiker Historielag 1991
Eikerminne 1991, s.149-150
1992 Årsmelding Eiker Historielag 1992 Eikerminne 1992, s.68-70
1992 Hva elva gjemte Engerud, Ingrid Eikeminne 1992, s.60-61
1994 Årsmelding Eiker Historielag 1994 Eikerminne 1994, s.101-103
1994 Vedtekter for Eiker Historielag
Eikerminne 1994, s.99-100
1997 Eiker Historielag 50 år
Eikerminne 1997, s.8-22
2000 Registreringsprosjektet
Ek, Bent Eikerminne 2000, s.128
  2000 Eiker Historielag, sammendrag av årsberetningene 1998-2000
Ek, Bent Eikerminne 2000, s.141
Skarragruvenes Venner
1990 Skara Sølvgrubers Venner Thorkildsen, Arne Årbok for Øvre Eiker 1990, s.58-60
Vestfossen grendeutvalgs byggeskikkpris
1998 Første byggeskikkpris utdelt i år Mikkelsen, Arild Julehefte for Vestfossen 1998, s.46
1999

Byggeskikkprisen 1999

Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 1999, s.40
  2000 Byggeskikkprisen 2000 Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.54  
  2001 Byggeskikkprisen 2001 Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.38  
907 Museer og utstillinger
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1978 Utstilte gjenstander ved den kulturhistoriske bygdeutstillingen 1902 Stenshorne, Johan O. Eikerminne 1978, s.71-88
  1991 Kulturhistorisk utstilling på Eiker i 1902 Eikerminne 1991, s.128-129  
2001

Opplev den unike historien langs Sølvveien:Norges første riksvei. 2s.

Fossesholm Herregård
1982 Eiker Historielag og Stiftelsen Fossesholm 1978-1981 Eikerminne 1982, s.159-161
1985 Arbeidene på Fossesholm 1982-84 Eikerminne 1985, s.75-76
1987 Fossesholm Herregård, årsberetning 1987 Eikerminne 1987, s.100-104
1987 Fossesholm Herregård 1973-1988 Eikerminne 1987, s.93-97
1990 Fossesholm Herregård - årsberetning 1989 Eikerminne 1990, s.111-113
1991 Årsrapport 1991 - Fossesholm
Eikerminne 1991, s.148-149
1992 Stiftelsen Fossesholm Herregård - beretning for året 1991
Eikerminne 1992, s.71-75
1994 Årsberetning Stiftelsen Fossesholm 1994
Eikerminne 1994, s.104-108
1997 Mannen på veggen
Halse, Steinar Julehefte for Vestfossen 1997, s.28-30
1999

Østnorsk Industristedmuseum, Fossesholm Herregård: Forprosjekt (foreløpig utgave). 76s.

Eiker Lokalhistorisk Senter
2000 Fossesholm, årsberetning 1998
Gevelt, Ingrid Eikerminne 2000, s.146
2000 Fossesholm, årsberetning 1999
Kristofersen, Hans N. Eikerminne 2000, s.148
  2000 28 av Fossesholms 460 år lange historie Steen, Ellen Pauline/
Steen, Inger/
Steen, Eldar
Minnebok for Vestfossen 2000, s.52  
  2001 Herborg Kråkvik sang fra "Songboka si" Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.2-3  
  2001 Fossesholm - rom for rom Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.29-32  
Gamle Vestfossen Kraftstasjon
1998

Gamle Vestfossen Kraftstasjon: et
kraftverksmuseum. 4s.

Kolberg gård
2001 Kolberg gård - landbrukseiendom i forandring Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.42-44
907 Kulturhistoriske arrangementer
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1986 Referat fra Fossesholmdagen 7.sept. 1986 Eikerminne 1986, s.86-88