Litteratur
Geografi og reiseskildringer
910
 
910 Geografi
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1914 Kort karakteristik - Vasdrag Johnsen, Nils Eiker, utg.1914, s.3-18
  1937 Eiker Tonstad, A. Drammen og Omegns Turistforening 1937, s.65-67
910.4 Natur-og reiseskildringer
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1782 Reise in Norwegen, von Kongsberg nach Friedrichshald Bernouilli, Johan Sammlung kurzer Reisenbeschreibungen 7, s.1-58 - utg.1782 i Berlin
1790 Fra en reise på Eiker Wilse, Jacob Nicolai Reise-iagtagelser, bind 1, utg.1790 i København
1790 Anmerkninger paa en reise fra Eger til Blaafarveværket paa Modum Strøm, Hans Samleren 1790, s.341-366 og 379-386
1854 Streifzuge in Norwegen Das Ausland - eine Wochenschrift, 1854, s.1027-1029
  1866 Parti fra Drammenselven   Skilling-Magazin 1866, s.7-8  
1886 I skoven; erindringer og billeder. 133s. Aars, Sophus
1890 Skovinteriør; naturskildringer. 186s. Aars, Sophus
1893 Hougfossen ved Hougsund Folkebladet 1893, s.296
1893 Reiseskildringer fra Norges natur og folkeliv utg.1893, s.162-163 Haukenæs, Th.S.
1921 En dag i Drammens nordmark Johnsen, Olaus Drammen og Omegns Turistforening 1921, s.18-21
1929 Mjøndalsfjellene; Ellef Dammyrs rike Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1929, s.84-90
1937 Holtefjell Austbø, Haakon Drammen og Omegns Turistforening 1937, s.67-69
1946 Fra Hoensvannet til Prestfoss Throndsen, Ludvig Drammen og Omegns Turistforening 1946, s.141-146
1955 De gamle vollene innpå skogen Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1955, s.51-56
1957 Reise til det indre, fra Kristiania til Eiker Wildenvey, Herman Norge, bd.2, utg.1957 i Kbh.
1959 En vannvei med kulturhistorie
Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1959, s.119-132
1963 Troldbroen ved Eikern
Halsen, Odd Drammen og Omegns Turistforening 1963, s.66-70
1973 På kjente stier og veier
Evensen, John Drammen og Omegns Turistforening 1973, s.55-64
1976 Midtsommernatt på Holtefjell Thorne, Theo Drammen og Omegns Turistforening 1976, s.58-62
1978 Høstkveld ved vardene Iversen, Wilhelm Drammen og Omegns Turistforening 1978, s.76-78
1981 Turer i Drammenstraktene. 119s. Halsen, Odd
1982 Finnemarka Gausmel, Steffen Finnemarka. utg.1982, s.13-66
1982 Finnemarka. 239s. Bjarne Røgeberg (red.)
1982 Utenlandske reiseskildringer fra Eiker før år 1900 Scheen, Erland Eikerminne 1982, s.9-17
1985 Utdrag fra "Til fots i Norge for 100 år siden" Williams, W.M. Eikerminne 1985, s.62
1987 Fadervårberget på Holtefjell Amundsen, Kjell Eikerminne 1987, s.69
1992 Natur i Øvre Eiker. 133s. Hansen, E./ Schandy, T.
1992 En fottur gjennom Eiker i 1862 Jansen, Jens J.E. Eikerminne 1992, s.32-33
1996 Skogene mellom Drammenselva og Eikeren. 303s.
  1999 Buskerudskogene : skogbruk, natur, friluftsliv og historie. 287s.
Helgesen, Tom
1999

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud. 144 s.

Bredesen, Bård et.al.
  2000 Nedre Eiker Schandy, Tom/
Helgesen, Tom
Naturperler i Buskerud, s.54-63
  2000 Øvre Eiker Schandy, Tom/
Helgesen, Tom
Naturperler i Buskerud, s.68-79
  2000 Båttur i et av Norges vakreste landskap Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.45-48
  2000 Finnemarka II : finnespor, store slekter, ødemarksliv og krigsår. 199 s.
Røgeberg, Bjarne
912 Atlas og kart
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1994 Drammen Sør - Hokksund Nord Amsrud, Bjørn Fjell og Vidde 1994, s.160-163