Litteratur
Biografier
920
 
920 Biografier
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Andersson, Gunstein
  1965 Skoleinspektør Gunstein Andersson Johansen, Amagda/ Johansen, Hans Minner gjennom årene, utg.1965, s.133-139
Backer, Hans
  1985 Minnetale over klokker Hans Backer Eikerminne 1985, s.51-57
Berge, Peder
  1963 Prost Peder Berge Hamarstrøm, Martinius Eikerminne 1963, s.35-36
Bjerknes, C.A.
  1925 C.A.Bjerknes; hans liv og arbeide. 240s.
Bjerknes, Vilhelm
Blom, Bendix
  1988 Prost Bendix Bloms erindringer. 138s.
Blom, Bendix
Bollerud, Agnes og Amalie
  1997 Agnes og Amalie Bollerud
Bollerud, Trond Eikerminne 1997, s.50-58
Bollerud, Mona
  1989 Bygdas nye idrettsstjerner - portrett av Mona Bollerud og Thomas Weman Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.4-7
Braathen, G.P.
  1987 Øvre Eiker middelskole og grosserer G.P.Braathen Raaness, Arne Eikerminne 1987, s.17-19
Cappelen, Jørgen von
  1997 Etatsråd Jørgen vonCappelens gravlegat Cappelen, Hans Eikerminne 1997, s.31-33
Christian IV
  2001 Christian Kvart og Vestfossen Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.12-14  
  2000 Christian Kvart og Vestfossen
Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s. 8-10
Clausen, Lars
  1934 Lidt Papirhistorik Røgeberg, Chr. L. 8s., utg.1934
1985 Papirmestere gjennom tre generasjoner på Eiker Holmen, Ragnar Eikerminne 1985, s.25-29
Collett, Petter
  1957 Petter Collett på Buskerud, eier av Hassel jernverk på Eiker
Tank, Roar Eikerminne 1957, s.49-52
Dramdal, Gunhild
  1997 Legenden fru Dramdal Raaness, Arne Skotselv før i tida - 1997, s.27-28
Eknes, Maren
  1967 En gravtale på Eknes 1782; Maren Pedersdatter Eknes
Eikerminne 1967, s.81-82
Elster, Johan Fredrik
  1963 Johan Fredrik Elster
Scheen, Rolf Eikerminne 1963, s.18-21
Embret Bjørneskytter
  1991 Embret Bjørneskytter på Holtefjell Homlebekk, Olav Eikerminne 1991, s.72-74
Engerud, Ingrid
  1992 Ingrid Engerud hedret Hoen, Ole B. Eikerminne 1992, s.63-64
Foss, Audhild
  1985 Minneord over Audhild Foss Engerud, Ingrid Eikerminne 1985, s.79
Fossesholm, Amund P.
  1990 Gullbryllupet på Fossesholm 1907 (Drammens Tidende 31.10.1907) Eikerminne 1990, s.42-45
  1997 Ved Amund Fossesholms død (Drammens Tidende 4.6.1930)   Eikerminne 1997, s.35-36  
Fossesholm, Anne Marie
  1990 Gullbryllupet på Fossesholm 1907 (DT 31.10.1907)
Eikerminne 1990, s.42-45
Frederik VI
  1788 Hans Kongelige Høihed Kronsprins Friderichs Velkomst til Buskerud Amt. 3s.
Lange, Herman Leopoldus
Gapar-Margrethe
  1992 Gapar-Margrethe Ruud, Hans Peter Eikerminne 1992, s.36-37
Gevelt, Helga Werp
  1997 Minneord om Helga Werp Gevelt Engerud, Ingrid Eikerminne 1997, s.118
Granbakken, Olav
  1963 Gårdbruker Olav Granbakken Hamarstrøm, Martinius Eikerminne 1963, s.18-21
Gyldenløve, Ingeborg
  1966 Peder Hanssøn og fru Ingeborg på Foss Hauge, Yngvar/ Gulbrandsen, Terje Grener av Ekerslekten Wiborg, utg.1966, s.23-30
Hans Pedersen
  1974 Hans Pederssøn, rikskansler Austad, Ingvar Eikerbygda, utg.1974, s.73-83
  1996 Personalia Hans Pedersen Weidling, Tor Adelsøkonomi i Norge fra reformasjonstiden og fram mot 1660, doktoravhandling 1996, s.69-71
Hansen, Josef
  1997 Mannen på veggen
Halse, Steinar Julehefte for Vestfossen 1997, s.28-30
Hansen, Mauritz Christopher
  1998 Sto norsk litteraturs vugge på Furua?
Ek, Bent Julehefte for Vestfossen 1998, s.17-27
Harstad, Hanna og Robert
  1998 Hanna og Robert Harstad, de gode mennesker Sveaas, Anna Skotselv før i tida - 1998, s.31-33
Hauge, Hans Nielsen
  1908 Hans Nielsen Hauge Bull, Jacob Breda
  1950 Hans Nielsen Hauge og Eikerbygdene Berge, Peder Eikerminne 1950, s.7-14
  1963 Avskrift av dokument i Hans Nielsen Hauges sak Eikerminne 1963, s.29-30
  1996 Helt på jordet
Helgerud, Reidar
  2000 Årets Vestfossing 2000 Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.55
Helseth, Hovel
  1924 Selvbiografi
Helseth, Hovel
  1924 Hovel Helseths selvbiografi, med tillæg om hans slegt. 88 s.
Jansen, Einar
Hoen, Niels Christophersen
1978 Hr.Niels Christophersen Hoen, en ny norsk dikter? Rosenberger, Bjørn Eikerminne 1978, s.26-41
Holmen, Else
  1990 Minneord - Else Holmen Eikerminne 1990, s.106
Holmen, Ragnar
  1991 Minneord - Ragnar Holmen Eikerminne 1991, s.144-145
Holmgutt, Martin
  2000 Martin Holmgutt - en original Bjerkedok, Johan Eikerminne 2000, s.93
Holst, Knut og Oscar
  1990 Knut og Oscar Holst Eikerminne 1990, s.58-61
Holtungen, Trond
  2000 Årets Vestfossing 2000
Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.55
Horne, Gulbrand Olsen
  1982 Mestere i Norsk Treskurd - Bilthugger Gulbrand Olsen Horne Hauglid, Roar Eikerminne 1982, s.5-8
Hornsrud, Christopher
  1959 Christopher Hornsrud. Festskrift på 100 årsdagen. 102s.
Johansen, Hans (red.)
  1959 Chr.Hornsrud; inntrykk og minner. 192s. Amundsen, Hans
  1986 Christopher Hornsrud Horsrud, Per Eikerminne 1986, s.50-53
Huitfeldt, Ingeborg
  1998 Ingeborg Huitfeldt. Adelsjomfruen som i 1620 ble offer for et justismord? 77s. Danielsen, Harald
Hære, Anders Clausen
  1994 Anders Clausen Hæres bedrøvelige liv og militære karriere Frognes, Knut Eikerminne 1994, s.60-64
Jacobsen, Jens
  1986 Jens Jacobsen - minneord Eikerminne 1986, s.85
Kjær, Hagbart
  1986 Besøk hos sogneprest Hagbart Kjær i Fiskum ca.1870-80 Eikerminne 1986, s.68-72
Kleven, Elias Olsen
  1994 En sjelden plante i Herrens vingård - Elias Olsen Kleven og hans tilhengere Kasbo, Trond H.F. Eikerminne 1994, s.65-67
Kleven, Øivind
  1999 Årets Vestfossing
Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 1999, s.41
Knudsen, Christopher
  1992 Christopher Knudsen, biografiske data Eikerminne 1992, s.31
Korneliussen, Kåre
  1991 Eivind Warlo og Kåre Korneliussen Engerud, Ingrid Eikerminne 1991, s.75-79
  1991 Kåre Korneliussen Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1991, s.80-86
Korsgaard, Olaf
  1987 Olaf Korsgaard - dikter og samfunnskritiker Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1987, s.45-52
Kristensen, Einar
  1999 Einar Kristensen - et musikalsk portrett Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 1999, s.42-45
Kristoffersen, Anker
  1999 Vestfossenmusikere - ved en av dem
Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 1999, s.28-31
Lange, Gunde
  1996 Personalia Gunde Lange Weidling, Tor Adelsøkonomi i Norge fra reformasjonstiden og fram mot 1660, doktoravhandling 1996, s.72-73
Larsen, Andreas
  1990 Et liv i skolens tjeneste. 155s. Larsen, Andreas
Lie, Daniel
  1997 Minneord om Daniel Lie Hoen, Ole B. Eikerminne 1997, s.117
Lie, Jonas
  1987 Jonas Lies fødested - fra bladet Vaarsol 1902 Eikerminne 1987, s.36
Lobben, Peder
  1965 Ingeniør Peder Lobben Johansen, Amagda/ Johansen, Hans Minner gjennom årene, utg.1965
Loe, Harald
  1991 Minneord - Harald Loe
Eikerminne 1991, s.146-147
Lorentzen, C.A.
  1977 C.A.Lorentzens malerier fra Lowisenlund på Eger
Hoem, Arne I. Drammens Museums årbok 1976-77, s.49-55
  1982 Maleren C.A.Lorentzens malerier fra Buskerud og "Lowisenlund paa Eger"
Hoem, Arne I. Eikerminne 1982, s.117-123
Olsen, Erik Fagerlid
  1990 Gladlaksen sjøl, Erik Fagerlid Olsen Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1990, s.19-22
Olsen, Hilmar
  2000 Laxefisker Hilmar Olsen til minne Hoen, Ole B. Eikerminne 2000, s.134
Peder Hansen
  1966 Peder Hanssøn og fru Ingeborg på Foss Hauge, Yngvar/ Gulbrandsen, Terje Grener av Ekerslekten Wiborg, utg.1966, s.23-30
  1996 Personalia Peder Hansen Weidling, Tor Adelsøkonomi i Norge fra reformasjonstiden og fram mot 1660, doktoravhandling 1996, s.64-69
Reitan, Bård
  2000 Årets Vestfossing 2000 Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.55
Røgeberg, Christian Larsen d.e.
  1934 Lidt Papirhistorik Røgeberg, Chr. L. 8s., utg.1934
1985 Papirmestere gjennom tre generasjoner på Eiker Holmen, Ragnar Eikerminne 1985, s.25-29
Røgeberg, Christian Larsen d.y.
  1934 Lidt Papirhistorik Røgeberg, Chr. L. 8s., utg.1934
1985 Papirmestere gjennom tre generasjoner på Eiker Holmen, Ragnar Eikerminne 1985, s.25-29
Rømcke, Gudbrand Tandberg
  1950 Sokneprest Gudbrand Tandberg Rømcke
Tank, Roar Eikerminne 1950, s.5-6
Sandungen, Jacob Nilsen
  1963 Jacob Nilsen Sandungen
Dramdal, Anna Eikerminne 1963, s.45-46
  1967 Jacob Sandungen Hansteen
Hernes, Th. Eikerminne 1967, s.83-84
Schilbred, Niels Pedersen
  1982 Tesstamente og Det sidste Sørgelige Æreminde over Niels Pedersen Schilbred Elster Thoresen Eikerminne 1982, s.144-147
Schjelbred, Nils
  2000 Nils Schjelbred - kunstmaleren fra Fiskum Müller, Elisabeth Eikerminne 2000, s.112
Schmidt, Fredrik
  1971 Prost Fredrik Schmidt og Selskabet for Eger Sogns Vel Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1971, s.67-76
Sehested, Hannibal
  1934 Hannibal Sehested Hauge, Yngvar Fra herregården og fra bruket, utg.1934, s.320-327
Steen, Eldar
  1997 Hans Majestet Kongens gull til Eldar Steen Hoen, Ole B. Eikerminne 1997, s.116
Steenberg, Odd Kr.
  2000 Minneord om Odd Kr. Steenberg
Hoen, Ole B. Eikerminne 2000, s.140
Steenberg, Per
  1987 Komponisten Per Steenberg
Sørensen, Aage Eikerminne 1987, s.43-44
  1992 Født som kunstner - Per Steenberg
Bollerud, Trond Eikerminne 1992, s.18-22
Stenshorne, Johan O.
  1994 Minneord om Johan O. Stenshorne Hoen, Ole B. Eikerminne 1994, s.97-98
Stensmyren, Kristian
  1990 Kristian Stensmyren - en mann og hans livsverk Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1990, s.62-71
Stensmyren, Margit
  1990 Mor Margit på Stensmyra Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1990, s.72-77
Strøm, Hans
  1799 Sørge-Tale over afdøde Hans Strøm. 65s. Wille, Hans Jacob
  1889 En søndag hos gamle professor Strøm paa Eker Vinsnes, Maren Vidar 1889, s.181-206
  1971 Hans Strøm 1726-1797 Eikerminne 1971, s.9-41
  1987 Minde-Tale over Sal.Doctor og Professor H.Strøm
Eikerminne 1987, s.31-35
Stufsrud, Bjarne
  1997 Maleren Bjarne Stufsrud
Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1997, s.68-73
Swendsen, Mimmi
  1998 Mimmi Swendsen - en pioner Hogganvik, Karen Anna Westerlund Skotselv før i tida - 1998, s.15-19
Tank, Roar
  1963 Lektor Roar Tank Hamarstrøm, Martinius Eikerminne 1963, s.31-32
Thaulow, Frits
  1982 Frits Thaulow, Tina Torleifsen og litt til Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1982, s.152-156
Torleifsen, Tina
  1982 Frits Thaulow, Tina Torleifsen og litt til Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1982, s.152-156
Warlo, Eivind
  1991 Eivind Warlo og Kåre Korneliussen Engerud, Ingrid Eikerminne 1991, s.75-79
Weman, Thomas
  1989 Bygdas nye idrettsstjerner - portrett av Mona Bollerud og Thomas Weman
Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.4-7  
Wendelborg, Kristian
1986 Kristian Wendelborg Eknes, Kristine Eikerminne 1986, s.37-49
Wiborg, Alhed
  1997 Stolt Alhed på Fossesholm Eikerminne 1997, s.30
  Ahled, en kongsdatter Throndsen, Ludvig Det hender så meget - historier fra Buskerud, s.47-55
Wildenvey, Herman
1943 Med Wildenvey på vilden veg Ruud, Tormod Drammen og Omegns Turistforening 1943, s.77-84
1944 Herman Wildenvey
Lapidus, Leif Berømte menns saga, utg.1944, s.57-74
1952 Herman Wildenvey; poeten - kunstneren.202s.
Haave, Kristoffer
1957 Og alle fugle sjunge: Festskrift til Herman Wildenvey
1960 Herman Wildenveys diktning. Studieplan og møteopplegg. Haave, Kristoffer
1964 Bygdegeni eller verdensborger?
Sørensen, Ernst På kryss og tvers i farlig farvann, utg.1964, s.47-67
1970 I syklonens sentrum : Fem essays om diktere : Rilke, Shakespeare, Poe, Wessel,
Wildenvey
Bjerke, André
1975 Kjærlighet varer lengst
Wildenvey, Gisken
1977 Kunstnerliv og kunstnersinn (om Herman Wildenvey)
Alsvik, Otlu Drammens Museums årbok 1976-77, s.133-140
1977 Hvor Wildenvey vandret
Knappen, Audun Drammen og Omegns Turistforening 1977, s.27-40
1985 Sommerens sanger. Herman Wildenvey
Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1985, s.7-19
1986 Herman Wildenvey og Stavern Wildenvey, Gisken Eikerminne 1986, s.30-32
1986 Herman Wildenvey - En liten hverdagshistorie fra sommeren 1919 Melhus, Martha Eikerminne 1986, s.25-29
1986 Et besøk hos Wildenvey på Hergisheim Engerud, Ingrid Eikerminne 1986, s.33-34
1987 Herman Wildenvey: en sti fra Portaas til Parnassos- : en essaysamling Langslet, Lars Roar
1988 Wildenvey på hjemmebane Nyhus, Per/
Wellberg, Finn
1990 Herman Wildenvey : min far og venn Sonning, Lillian Wildenvey
1992 Aage Sørensens Wildenvey-samling Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1992, s.8-11
1993 Wildenvey : et dikterliv Lotherington, Tom
1994 Wildenvey og krigen Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1994, s.10-13
1997 Herman Wildenvey - bakken og navnet
Nedberg, Anne Lise Eikerminne 1997, s.64-67
2000 Wildenveys første opplesning i hjembygden

Nedberg, Anne-Lise Eikerminne 2000, s.107
Winsnes, Hanna
1987 Hanna Winsnes Hals,
Ingeborg Ring Eikerminne 1987, s.37-42
Ødegaard, Thor
1994 Turdansspelemannen i Vestfossen (om Thor Ødegaard)
Tangerud, Odd Eikerminne 1994, s.83-84
Aars, Sophus
1937 Sophus Aars, friluftsmannen og naturvennen og hans klassiske jaktmarker Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1937, s.79-86
Ås, Jon Magne
2000 Minneord om Jon Magne Ås Bollerud, Trond Eikerminne 2000, s.139