Litteratur
Slektshistorie
929.2
 
929.2 Slektshistorie
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Basserud
  1950 To gamle Eiker-slekter; Basserud og Dramsrud Dramsrud, Oscar Eikerminne 1950, s.30-37
Berget
  1988 Slekten Berget på Eiker. 456s. Jonassen, Anne Marie
Besseberg
  1978 Skistad-Besseberg-Stenshorne Stenshorne, Johan O. Eikerminne 1978, s.42-52
Bjerknes
  1953 Sandsvær-slekten Bjerknes-Evju gjennom 600 år. 325s.
Høeg, Hans
Brødre-Aas
  1982 Brødre-Aas og slekten
Aas, Torgny Eikerminne 1982, s.79-116
Dramsrud
  1950 To gamle Eiker-slekter; Basserud og Dramsrud
Dramsrud, Oscar Eikerminne 1950, s.30-37
Eknes
  1967 Eknes; litt om gården og slekten Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1967, s.73-79
Evju
  1959 Sandsvær-slekten Bjerknes-Evju gjennom 600 år. 325s. Høeg, Hans
Foss
  1972 Avstamning og etterslekt for Erik Hansen Foss og Anette K.G.H.Foss 37s. Foss, Hallvard Johannes
Grøsland
  1992 Eiker slekter I. Grøsland Engedahl, Jan Fredrik Lysaker Gjallarhorn. Tidsskrift for Slektshistorielaget Vestfold-Buskerud, nr.9 juni 1992, s.10-34
Gulli
  1960 Skjærevengen: bestemor Emilie Gullis slekt. 38s.
Holst, Ola
Hagen
  1986 Hagatæl - Jacob og Anne Serine Hagens slekt. 88s.
Gulli, Hans A.
Hoen
  1914 Slegten Loe-Hoen. 71s. .
Gundelach, E
Horgen
  1997 Horgen-slekten på Eiker; grener av Horgen-slekten fra Nedre Eiker. 544 s. Jonassen, Anne Marie
Horne
  1953 En beskrivelse over Eikers befolkning fra gammel tid, og Loe-Horne. 12 s. Horne, Haakon Johan
  1967 Horne-Aasen-Wigen. 56s. Gevelt, Helga Werp
Kopperud
  1987 Kopperud på Eiker 1606 Nielsen, Jens Petter/ Engedahl, Jan Fredrik NorskSlektshistorisk Tidsskrift XXXI, 1987-88, s.404-445
Loe
  1914 Slegten Loe-Hoen. 71 s. Gundelach, E.
  1953 En beskrivelse over Eikers befolkning fra gammel tid, og Loe-Horne. 12s.
Horne, Haakon Johan
  1940 Loe-slekten fra Eiker
Elster, Johan Norsk slektshistorisk tidsskrift 1940, s.154-163
  1986 Hans Loe's slekt
Eikerminne 1986, s.60-61
  1998 Lo-slekten fra Eiker
Nielsen, Jens Petter/ Engedahl, Jan Fredrik Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXVI, hefte 1, 1997-98
Lundteigen
  1982 Jakob Hansen Lundteigen og hans etterkommere
Eikerminne 1982, s.124-128
Marselis
  1957 Die Familie Marselis. 224s. Amburger, Erik
Røgeberg
  1956 Røgeberg-Strøm-slekten. 192s. Strøm, R.P.
Skistad
  1978 Skistad-Besseberg-Stenshorne
Stenshorne, Johan O. Eikerminne 1978, s.42-52
Stenshorne
  1978 Skistad-Besseberg-Stenshorne Stenshorne, Johan O. Eikerminne 1978, s.42-52
  1978 Anders Pedersen Stenshornes slekt, med en del sidegreiner
Stenshorne, Johan O. Eikerminne 1978, s.114-122
Strøm
  1956 Røgeberg-Strøm-slekten. 192s.
Strøm, R.P.
Unger
  1953 Slekten Unger (Finne) på Eiker
Moestue, Sven Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XIX, 1953
Varlo
  1983 Elene Mathea og Gudbrand Varlos ætlinger. 43s. Engerud, Ingrid
Viken
  1987 Laurits "Jensen" Viken i Eiker, hans kone og deres nærmeste slekt
Nielsen, Jens Petter/ Engedahl, Jan Fredrik Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXI, 1987-88, s.46-58
Warlof
  1971 Hans Olsen Warlof og hustrus Anne Rasmusdatter Leverbyes slekt
Elster, Johan/Holmen, Ragnar Eikerminne 1971, s.79-81
Wendelboe
  1940 Familien Wendelboe fra Eker
Klitgaard, C. Norsk slektshistorisk tidsskrift 7 1940, s.351-352
Wiborg
  1966 Grener av Eiker-slekten Wiborg. 249s.
Hauge, Yngvar/ Gulbrandsen, Terje
Wigen
  1967 Horne-Aasen-Wigen. 56s.
Gevelt, Helga Werp
Winther
  uten år En adelig æt fra middelalderen. Slegten Winther paa Eker. 19s.
Winther, Otto
Aasen
  1967 Horne-Aasen-Wigen. 56s. Gevelt, Helga Werp
Diverse slekter
  1928 Annalistiske og andre opptegnelser 4, fra Eker og Larvik Finne-Grønn, S.H. Norsk slektshistorisk tidsskrift 1927-28, s.124-130
  1960 Mormors slekt. 8s. Gulli, Emilie
  1985 Bestefar og bestemorboka. 48s. Holst, Ola
  1987 Om Niels Oudensen Rognstad på Toten Engedahl, Jan Fredrik Lysaker Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag nr.3 1987, s.222-224
  1989 En sagmesters slekt med røtter fra Eiker. 177s.
Nilsen, Anne Lise Møller
  1989 Litt om slekten til prestekona Ollaug Herbrandsdtr. Haugan fra Sigdal
Nielsen, Jens Petter/ Engedahl, Jan Fredrik Årbok for Hallingdal 1989, s.47-61
  1990 Rettelse av artikkelen: Litt om slekten til prestekona Ollaug Herbrandsdtr. Haugan fra Sigdal
Nielsen, Jens Petter/ Engedahl, Jan Fredrik Årbok for Hallingdal 1990
  1994 En godssamling på Eiker
Engedahl, Jan Fredrik Lysaker Gjallarhorn. Tidsskrift for slektshistorielaget Buskerud-Vestfold, nr.12 januar 1994, s.42-57
  1996 Slekter fra Krokstadelva. 81s.
Eriksen, Jonn H.
  uten år Slekter på Eiker; en samling av Ragnar Holmen Holmen, Ragnar