Litteratur
Arkeologi og fornminner
930-939
 
930 Bygdeborger
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1974 Bygdeborgene Austad, Ingvar Eikerbygda, utg.1974, s.19-27
  1984 Bygdeborgene i Drammensområdet. 50s. Knappen, Audun
  1997 Bygdeborgen på Ullelandsåsen Aas, Jon Magne Eikerminne 1997, s.23-24
930 Arkeologiske funn
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1835 En mærkværdig samling af smykker….. Holmboe, Christopher
  1891 Udgravningerne paa Nordre Besseberg Nicolaysen, N. Fortidsminneforeningens Årsberetning1891
Hoen-skatten
1968 Da staten innløste Hoen-skatten
Grieg, Sigurd Viking 1968, s.111-129
1977 Hoensfunnet. 32s.
Iglebæk, Øystein
1997 Hoen-skatten Flathus, Olav R. Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.7