Litteratur
Gårdshistorie
940
 
940 Gårdshistorie generelt
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1914 Gaarder paa Eker for hundred aar siden Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.33-53
1914 De adelige sætegårder Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.101-115
1948 Norske gardsbruk - Nedre Eiker Buskerud Fylke 2, utg.1948, s.1070-1110
1948 Norske gardsbruk -Øvre Eiker Buskerud Fylke 2, utg.1948, s.1728-1878
1990 Den eldste gården på Eiker Ek, Bent Årbok for Øvre Eiker 1990, s.9-12
1996 Adelsøkonomi i Norge fra reformasjonstiden og fram mot 1660 (bl.a. Om Litles og Langes godssamling). Doktoravhandling ved UiO. 576s. Weidling, Tor
1997 Hvor og hvordan bodde folk på Eiker i vikingtida? Ek, Bent Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.2
Fossesholm
1863 Fossesholm
Skilling-Magazin 1863, s.691-695
1887 Fossesholm
Paulsen, Nils Momenter til en beskrivelse over Eker, utg.1887, s.140-149
1928 Fossesholm: Bygningsbeskrivelse Arbo, Christian Drammens Museums årbok 1923-28, s.117-137
1928 Fossesholm. En historisk oversikt Pettersen, Anneken Drammens Museums årbok 1923-28, s.79-116
1934 Gården ved fossen Hauge, Yngvar Fra herregården og fra bruket, utg.1934, s.47-80
1949 Strøm og Wilse Eikerminne 1949, s.38-41
1952 Fossesholm i Øvre Eiker; en antikvarisk istandsetting Vreim, Halvor Fortidsminneforeningens årbok 1951-52, s.49-70
1974 Foss Austad, Ingvar Eikerbygda, utg.1974, s.68-73
1976 Fossesholm på Eiker Woxholt, Yngve Norske storgårder og kulturskatter, utg.1976, s.150-153
1977 Fossesholm - herregården på Eiker. 16s.
Rasch-Engh, Rolf
1982 Fossesholm. Hovedoppgave i kunsthistorie ved UiO
Sørensen, Einar
1982 Fossesholm 1785. Skiftet etter etatsråd Jørgen vonCappelen. 128s.
1982 Fossesholm - herregården på Øvre Eiker. 16s.
Sørensen, Einar
1982 Eiker Historielag og Stiftelsen Fossesholm 1978-1981
Eikerminne 1982, s.159-161
1985 Arbeidene på Fossesholm 1982-84
Eikerminne 1985, s.75-76
1987 Fossesholm Herregård, årsberetning 1987 Eikerminne 1987, s.100-104
1987 Fossesholm Herregård 1973-1988 Eikerminne 1987, s.93-97
1989 Fossesholm - bygdas storstue Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.29-33
1990 Fossesholm Herregård - årsberetning 1989 Eikerminne 1990, s.111-113
1991 Årsrapport 1991 - Fossesholm Eikerminne 1991, s.148-149
1992 Stiftelsen Fossesholm Herregård - beretning for året 1991 Eikerminne 1992, s.71-75
1994 Efterretning om gaarden og godset Fossesholm, dets beboere og eyere udi gammel tiid Eikerminne 1994, s.46-47
1994 Årsberetning Stiftelsen Fossesholm 1994
Eikerminne 1994, s.104-108
1995 Fossesholm
Interiørmagasinet nr.2 1995, 10s.
1996 Jul som i gamle dager på Fossesholm herregård
Bilag til Hjemmet nr.49-1996, 15s.
1996 Velkommen til Fossesholm utg.1996. 4s.
1997 Restaureringsarbeidet ved Fossesholm Hansen, Josef
Eikerminne 1997, s.37-38
1997 Fossesholm
Valebrokk, Eva Norske slott, herregårder og gods, utg.1997, s.137-147
1997 Mannen på veggen
Halse, Steinar Julehefte for Vestfossen 1997, s.28-30
2000 Fossesholm, årsberetning 1998 Gevelt, Ingrid Eikerminne 2000, s.146
2000 Fossesholm, årsberetning 1999 Kristofersen, Hans N. Eikerminne 2000, s.148
2000 28 av Fossesholms 460 år lange historie Steen, Ellen Pauline/ Steen, Inger/ Steen, Eldar Minnebok for Vestfossen 2000, s.52
  2001 Fossesholm - rom for rom Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2001, s.29-32  
uten år Liste over Folketallet m.m. under efterstaaende No. av Fossesholm Gods 1848. 10s.
Eik
1994 Store Ek på Eiker - bidrag til en gårds-og slektshistorie Mjelva, Martin Eikerminne 1994, s.51-54
Berg
1968 Berg på Øvre Eiker Berg, Arne Norske gaardstun, utg.1968, s.57-58
1974 Berg eller Kirkeberg
Austad, Ingvar Eikerbygda, utg.1974, s.63-68
1982 Norske gardstun - Berg på Eiker
Berg, Arne Eikerminne 1982, s.18-22
Ås
1994 Løst og fast om Ås
Aas, Jon Magne Eikerminne 1994, s.49-50
Sem
1835 Sex breve Sems og Strøms gods vedkommende
Samlinger til det norske folks sprog og historie 3, 1835, s.196-214
1913 Christian IV. Sem Pedersen, Tord Drammen: en norsk østlandsbys utvikling, utg.1913, s.137-148
1913 De sehestedske godser oppløsning Pedersen, Tord Drammen: en norsk østlandsbys utvikling, utg.1913, s.197-214
1913 Hannibal Sehested. Strømsgodset og Semsgodset Pedersen, Tord Drammen; en norsk østlandsbys utvikling, utg.1913, s.149-160
1934 Et tidsbillede fra første halvdel av det 17.århundre Hauge, Yngvar Fra herregården og fra bruket, utg.1934, s.301-327
1974 Sem kongsgård Austad, Ingvar Eikerbygda, utg.1974, s.83-89
1991 Kongens hus på Sem i Eiker Sørensen, Einar Fortidsminneforeningens årbok 1991, s.49-72
1994 Kongsgården Sem og dens beboere - avisartikkel fra 1921 Eikerminne 1994, s.37-42
1994 Horgen gård i Semsfjerdingen
Austad, Ingvar Eikerminne 1994, s.48
1994 Ove Gedde og hans hus
Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.290-293
Haug
1793 Om de søndenfjeldske præstegaarde
Strøm, Hans Topografisk journal I 1793, s.92-107
1978 Haug gamle prestegård 1702-1902 Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1978, s.126-131
Hoen
1838 Udsigte fra Hoen gaard i Eger Wergmann, P.F. Norge fremstillet i litographerede billeder, s.47-78, utg.1838 i Chria.
1898 Jona Lies fødested Nedre Hoen Hver 8.dag 1898-99, s.648-50
1937 Hoen på Eiker Austbø, Johan Nynorsk vikeblad 1937, nr.45
Lilleby
1982 Skinnebrevet fra Lilleby Eikerminne 1982, s.35-36
Markenrud
1982 Odelsløsning i Markenrud 1915, med utdrag fra dokument nr.12
Gevelt, Helga Werp Eikerminne 1982, s.132-135
Fiskum
1991 Hovedbygningen på Fiskum i Øvre Eiker, levning av en glemt bygningstradisjon
Sørensen, Einar Fortidsminneforeningens årbok 1991, s.27-48
Ulleland
1986 Ulleland gård, Skotselv Sylling, Sissel M. Eikerminne 1986, s.56-60
Dramdal
1996 Dramdal - hvordan gården ble delt opp Horsrud, Jon/ Borge, Sverre Skotselv før i tida - 1996, s.22-26
Horgen
1949 Horgen i Nedre Eiker Brekke, Viggo Eikerminne 1949, s.7-11
Ulverud
1968 Hos Helseth på Ulverud
Mælandsmo, Ingebjørg Blomar i oktober, 1968, s.28-35
Fønseth
1996 Fønnset - garden som ble funnet igjen Foslien, Knut Skotselv før i tida - 1996, s.27-29