Litteratur
Grendehistorie
910
 
910 Grender og større geografiske områder
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Holtefjell
1929 Mjøndalsfjellene; Ellef Dammyrs rike Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1929, s.84-90
1937 Holtefjell Austbø, Haakon Drammen og Omegns Turistforening 1937, s.67-69
1946 Fra Hoensvannet til Prestfoss Throndsen, Ludvig Drammen og Omegns Turistforening 1946, s.141-146
1976 Midtsommernatt på Holtefjell Thorne, Theo Drammen og Omegns Turistforening 1976, s.58-62
1987 Fadervårberget på Holtefjell Amundsen, Kjell Eikerminne 1987, s.69
Mjøndalsfjellene
1929 Mjøndalsfjellene; Ellef Dammyrs rike Jensen, Hans Drammen og Omegns Turistforening 1929, s.84-90
1996 Skogene mellom Drammenselva og Eikeren. 303s.
Finnemarka
1921 En dag i Drammens nordmark Johnsen, Olaus Drammen og Omegns Turistforening 1921, s.18-21
1982 Finnemarka. 239s. Bjarne Røgeberg (red.)
  2000 Finnemarka II : finnespor, store slekter, ødemarksliv og krigsår. 199 s.
Røgeberg, Bjarne
910 Tettsteder
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1997 Tettstedene våre Ek, Bent Tettstedene våre - undervisningsopplegg for 5.klasse, s.1-3
Vestfossen
  1833 Vestfos Daae, Ludvig Mrgl. 1833, 33
  1990 Aker-Smørgrav - et område å ta vare på Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1990, s.62-63
  1990 Vestfossen for 50 år siden (Drammens Tidende 19.6.1906) Friis, Inga Eikerminne 1990, s.80-84
  1997 Mer om Vestfossen Ek, Bent Tettstedene våre - undervisningsopplegg for 5.klasse, s.15-18
  1997 En rundtur i Vestfossen Ek, Bent Tettstedene våre - undervisningsopplegg for 5.klasse, s.19-24
  1997 Julehefte for Vestfossen 1997 Andersen, Stein    
  1998 Julehefte for Vestfossen 1998
Andersen, Stein    
  1999 Julehefte for Vestfossen 1999
Andersen, Stein  
  2000 Minnebok for Vestfossen 2000
Andersen, Stein  
  2000 Alle kjenner "Hauen", trur vi?
Gevelt, Svanaug Minnebok for Vestfossen 2000, s. 6-8
  2000 Christian Kvart og Vestfossen Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s. 8-10
  2000 Vestfossen inn i år 2000 Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.36
  2000 En vandring i det Røkebergske Amt Andersen, Stein Minnebok for Vestfossen 2000, s.38-44
  2001 Minnebok for Vestfossen 2001 Andersen, Stein    
Hokksund
  1980 Reguleringsplan for Øvre Dynge. 62s.
  1990 Glimt fra Gamle-Hokksund
Ek, Bent Årbok for Øvre Eiker 1990, s.44-46
  1992 Tettstedforbedring i Hokksund
Guttu, Jon/ Hoen, Anne Louise/ Vaskinn, Ingar
  1994 En kulturlandskapsundersøkelse og en friluftslivsundersøkelse i tettstednært jordbrukslandskap Hovedoppgave i natur-og miljøfag 1994, 153s.
Berg, Ragnhild/ Eide, Målfrid/ Østensen, Anne
  1994 Hagaøya i Dramselva Horgen, Kåre Eikerminne 1994, s.85-86
  1997 Mer om Hokksund Røren, Kari Bergan/ Eriksen, Unni/ Hobbelstad, Nils P. Tettstedene våre - undervisningsopplegg for 5.klasse, s.4-11
  1997 Elva Røren, Kari Bergan Tettstedene våre - undervisningsopplegg for 5.klasse, s.12-14
  2001 Fra Hokksund til Barcelona : eksempler på
utvikling av stedskvalitet i noen norske og utenlandske
byer. 159 s.
Riksantikvaren
[redaktør Jan Solgård]
Fiskum
  1932 Fiskum Kiær, Thv. Store skoger, utg.1932, s.28-36
  1989 Fra Fristaten Lurdalens historie
Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.57-58
Skotselv
  1929 Litt fra Skotselven og Bingen Bugge, Harald
Drammen og Omegns Turistforening 1929, s.40-58
  1997 En vandring i Skotselv Borge, Sverre Skotselv før i tida - 1997, s.6-8
  1997 Historien om Sofiehaugen Midtgård, Åse Skotselv før i tida - 1997, s.9-10
  2000 En liten grend på Østsiden av Bakke sogn
Borge, Sverre Eikerminne 2000, s.104
Mjøndalen
  1862
Mjøndalen
Skilling-Magazin 1862, s.756
  1994 Midt inne i storskogen ligger Viksetergrenda
Aasen, Jørgen A. Eikerminne 1994, s.72-75
Krokstadelva
  1991 Glimt fra Krokstadelva - historiske opptegnelser av elever ved Krokstad skole. 47s.
  2000 Krokstadelva i 1920-åra Bjerkedok, Johan/ Gevelt, Svanaug Eikerminne 2000, s.90
Solbergelva
  1981 Solbergelva Semesteroppgave 1981
Hovland, K./ Vådal, K/ Malmstrøm, S.
  uten år Fra Solbergelva, vår nære fortid Lund, Reidar