Litteratur
Generell historie, oversiktsverk
940-949
 
948 Bygdebøker og andre oversiktsverk
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1784 Physisk-oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegjæld. 288s. Strøm, Hans
  1878 Physisk-oeconomisk Beskrivelse - anmerkninger og tillæg Strøm, Hans Samleren I 1878, s.257-64, 289-95  
1887 Momenter til en beskrivelse over Eker. 278s. Paulsen, Nils
1913 Fiskum. En ældre bondes optegnelser. 143s. Rustad, Morten P.
1914 Eker. Træk av en storbygds saga. 654s. Johnsen, Nils
1914 Nedre Eker. 173s. Johnsen, Nils
1960 Nedre Eiker. 430s. Lillevold, Eyvind
1985 Bilder av en bygd. 120s.
Throndsen, Ludvig
1994 Eikers Historie, bind 1. 368s.
Kock Johansen, Øystein
1994 Eikers Historie, bind 2. 349s.
Moseng, Ole Georg
1994 Eikers Historie, bind 3. 453s.
Bjarnar, Ove
1997 Hvor Drammenselven iler. 216s.
Borgen, Per Otto
948 Kortere innføringer, oversiktsartikler
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1783 Kort underretning om Eger sognekall Strøm, Hans Kgl.danske vitensk. nye samling II, s.569-580
1843 Om eger prestegjeld Berg, J. Chr. Mrgl. 1843, 117
1895 Eker
Vibe, Johan Norges land og folk, bind 5, utg.1895, s.250-276
1914 Eiker
Buskerud Amt. Jubileumsskrift 1814-1914 utg.1914
1926 Eiker Buskerud Fylke Rustad, Anton B. utg.1926, s.19-22
1933 Fra Eiker i gamle dage Buskerud Jeger & Fiskerforenings årbok 1933, s.42-51
1937 Eiker Røgeberg, Alf Drammen og Omegns Turistforening 1937, s.7-47
1949 Beskrivelse over Eger Præstegjæld Anchersen, Peder Eikerminne 1949, s.30-37
1950 Fra bisp til konge Tank, Roar Eikerminne 1950, s.15-29
1967 Beskrivelse av Eger, Modum og Sigdals sorenskriveridistrikt Falch, Giert Eikerminne 1967, s.6-49
1977 Buskerud Throndsen, Ludvig By og bygd i Norge, utg.1977, 414s.
1989 Bygdebilder Andersen, Stein Årbok for Øvre Eiker 1989, s.65-68
1991 Eiker - en bygd som virkelig har historie
Pedersen, Tord Eikerminne 1991, s.130-132
  1994 Nedre Eiker Sellæg, Jo Buskerud, utg.1994, s.103-106  
1994 Øvre Eiker Sellæg, Jo Buskerud, utg.1994, s.135-138
uten år Glimt fra Eikers historie Lund, Reidar
948 101 Førhistorisk tid (før 800)
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
1913 Drammens omegn til omtrent år 1600 Pedersen, Tord Drammen, utg.1913, s.54-72
1914 Gammel Historie Johnsen, Nils Eker, utg.1914, s.115-157
Eldre steinalder
1994 Mennesket i naturlandskapet Kock Johansen, Øystein Eikers historie 1, utg.1994, s.69-97
Yngre steinalder
1994 Kulturlandskapets opprinnelse
Kock Johansen, Øystein Eikers historie 1, utg.1994, s.98-164
Bronsealder
1994 Den første metalltida
Kock Johansen, Øystein Eikers historie 1, utg.1994, s.165-187
Eldre jernalder
1994
Eldre jernalder
Kock Johansen, Øystein Eikers historie 1, utg.1994, s.188-290
Yngre jernalder
1990 Den eldste gården på Eiker
Ek, Bent Årbok for Øvre Eiker 1990, s.9-12
1994 Yngre jernalder Kock Johansen, Øystein Eikers historie 1, utg.1994, s.291-355
948 102 Middelalder (800-1536)
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
Vikingtida
  1997 Hvordan så det ut på Eiker i vikingtida? Ek, Bent Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.1
  1997 Hvor og hvordan bodde folk på Eiker i vikingtida? Ek, Bent Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.2
  1997 Ofring til de norrøne gudene Ek, Bent Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.3-4
  1997 Eikværinger på vikingtokt
Flathus, Olav R. Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.5-6
Høymiddelalder
  1994 Elva og folket
Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.13-17
  1994 Jordegodset og samfunnsorganiseringen Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.18-70
  1994 Skipreide, bygdeting, sysle og len Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.71-115
  1997 Eiker skipreide Ek, Bent Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.8-9
  1997 De første kirkene på Eiker Ek, Bent Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.10-11
  1997 Tingsteder på Eiker Ek, Bent Eiker i vikingtid og middelalder - undervisningsopplegg for 6.klasse, s.12
Seinmiddelalder
  1968 Øvre Eiker i seinmiddelalderen. Hovedoppgave ved UiO
Skistad, Knut
  1994 Epidemiene som forandret samfunnet Moseng, Ole Georg Eikers historie 2, utg.1994, s.116-165
948 104 19.århundre (1814-1905)
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  1997 Hva forandret seg på 1800-tallet Ek, Bent Fra jordbruksbygd til industrikommune - undervisningsopplegg for 8.klasse, s.33
948 105 20.århundre (1905-2000)
 
År
Tittel Forfatter Verk Finnes ved
  2000 Historisk huskeliste 1900-1949 Ek, Bent Minnebok for Vestfossen 2000, s.27-28  
  2001 Huskeliste 1900-1999 Ek, Bent Minnebok for Vestfossen 2001, s.15-16: