Med sletter, skog og bakker...
undervisningsopplegg i lokalhistorie for 5.-7.klasse

 
Tettstedene våre
 
Eiker i vikingtid og middelalder
 
Gårdsnavn på Øvre Eiker
 
Sagaen om Svein Basse og det siste ættedrapet på Eiker
 
Sagbruk og trelasthandel - Eiker 1300-1750