Bent Ek:
Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget 1870-1920
(Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo høsten 1991)

 
INNLEDNING
  Problemstilling og avgrensning av oppgaven
  Kildematerialet
 
KAPITTEL 1: En oversikt over utviklingen
  Den industrielle og merkantile tradisjon i Drammensvassdraget
  Treforedlingsindustrien gjennombrudd
  Fase 1: Den første bølgen, 1868-74
  Fase 2: Det definitive gjennombruddet, 1881-89
  Fase 3: Konsolideringsperioden, 1893-98
  Fase 4: De ukombinerte papirfabrikkene, 1905-24
 
KAPITTEL 2: Hvor kom kapitalen fra?
  Problemstilling og metode
  Fase 1: 1868-74
  Fase 2: 1881-89
  Fase 3: 1893-98
  Fase 4: 1905-24
  Lånekapitalen
  Konklusjoner
 
KAPITTEL 3: Hvor kom teknologien fra?
  Problemstilling og metode
  Fase 1: 1868-74
  Fase 2: 1881-89
  Fase 3: 1893-98
  Fase 4: 1905-24
  Konklusjoner
 
KAPITTEL 4: Hvor kom arbeiderne fra?
  Teorier og undersøkelser om emnet
  Problemstilling og metode
  Rekrutteringsmønsteret i 1875
  Rekrutteringsmønsteret i 1891
  Rekrutteringsmønsteret i 1900
  Rekrutteringsmønsteret etter 1900
  Konklusjoner
 
KAPITTEL 5: Konklusjoner
 
FOTNOTER
 
TABELLER
 
APPENDIKS: Oversikt over arkivmaterialet
 
LITTERATURFORTEGNELSE