Bent Ek:
Fabrikken ved Hellefossen. Borregaard Hellefos 1898-1998

 
Innholdsfortegnelse/forord
 
ET GAMMELT INDUSTRIOMRÅDE:
Samfunnet rundt Hellefossen
  Den hellige fossen
  Fra sundsted til stasjonsby
  Tømmerfløting og sagbruksdrift
 
PIONERTID:
Treforedlingsindustrien i Drammensvassdraget blir til
  Fra klutepapir til treforedling
  Papirpionerer
  Tremasse, cellulose og papir
 
A/S HOLMEN-HELLEFOS' FØRSTE 25 ÅR (1898-1923):
Med ryggen mot veggen
  Fra ide til konstituerende generalforsamling
  Et liv på kreditorenes nåde
  Turbulente år
 
GJENNOM KRISER OG KRIG (1923-1945):
Offensiv satsning i trange tider
  Streiker og skiftende konjunkturer på 20-tallet
  Vekst under vanskelige villkår
  Okkupasjonstid og nye eiere
 
FRA GULLALDER TIL STRUKTURKRISE (1945-1967):
Holmen-Hellefos blir et overskuddsforetak
  Høykonjunktur med råvareknapphet
  Overskudd og investeringer
  Et epokeskifte, men de gode tidene fortsetter
  Usikre framtidsutsikter
 
FRA AVISPAPIR TIL SPESIALKVALITETER (1970-1997):
Dvergen som overlevde
  Ny ledelse og ny strategi
  Systematisk modernisering
  Ny æra under Orkla
 
Appendiks/kilder/noter