Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
Register
  
   
Det er laget alfabetisk register over personer, steder og emner som er omtalt i boka, med henvisning til sidetall. Et fjerde register, over latinske dyr-og plantenavn, er foreløpig ikke ferdig.
Personnavnregister
 
Stedsnavsregister
 
Emneordregister
 
Register over latinske dyre-og plantenavn
 
Administrasjon s253
Agurker s185
Akeleye s81
Akerlo s117
Albino-mus s109
Alm s74; s142
Altertavler s248
Alun s59
Alvnever s94
Amt s253
Apotek s98
Arensik-kis s61
Ask s74
Asparges s185
Avlsgårder s265
Bakerier s210-211
Barbro-Grass s80
Barkebrød s93-94
Barlind s107
Barsel s81
Bekstein s51
Beinved s95; s107
Befolkningen s226
Begravelse s234
Beingrass s78; s98
Bekkasin s117
Bekkekarse s83; s104
Bergverksdrift s53-61; s64-70; s206; s261
Bie s145
Bingsherrene s54; s260-261
Bismerpund s242
Biørnebær s102
Bjelkefløting s204
Bjelkehandel s204; s214-220
Bjørkeved s219
Bjørk s133; s142
Bjørn s108
Bjørnekirkse s91
Bjørneklo s91
Bjørne-Mose s100
Bladlus s138
Blandingskorn s241
Blandingsmalt s241
Bleke s124-125
Blekrør s125
Blende s68
Bliant s59
Blinding s147
Bloddyr s151
Blodfot s88
Blodfugl s119
Blodigle s151
Blokkebær s107
Blomkål s185
Blomsterhaver s185
Blyglans s66-67
Blæreorm s151
Blåbær s107
Blåklokker s83
Blånakker s118
Blåstein s60
Boghvete s99; s175
Bokfink s115; s119
Bollerblom s107
Boltjernshammere s62
Bondehandel s161
Bondestanden s108: s227-231
Bordfløting s204
Bordførere s203; 262
Borrer s81
Bosetning s71
Botanik s94
Botanikk s73; s76-101; s104; s107
Brakald s101
Brambær s102
Brasen s120
Brennerier s211; s225
Brennesle s107
Brennevin s233
Brennevinsbrenning s161; 254-255
Brennevinshandel s224-225
Bringebær s102
Bruer s188
Bryst-te s80
Brød s83
Bråtebrenning s71; s162; s254
Bråte-rug s173
Bud-syke s151
Buegrass s81
Bueorm s129
Bulme-Urt s91
Bussedyvel s108
Bustelyng s88
Bustlokke s100
Bygdeborger s259-260
Bygg s173
Byggeskikk s97; s103; s232
Bøk s74
Båttransport s25
Dag-og-natt s107
Dagfugler s138-139
Dagligliv s228; s232
Dans s252
Dansk Havre s95
Dansk smålast s219
Degnepenger s244
Delinkventpenger s245
Demninger s44; s105
Demografi s236 -238
Dialekt s227
Dig-Svalen s119
Dompapp s118
Dragonlegder s254
Drifter s191; s223
Drifter s223
Drivgarnfiske s198-199
Drivning s205; s246
Drukkenskap s230
Duer s117
Dykkender s116
Dyreliv s21-24; s109-152
Dyrefôr s74; s84; s88; s92; s96-97; s100
Dæle s89
Dødelighet s238
Død-Rælde s92
Døgnfluen s142
Døve Mittel s63
Eftasverd s233
Eik s74-75
Einer s74
Eirer-Næsle s107
Eitersmau s240
Ekorn s111
Ekteskap s238
Elg s108
Elletre s75
Elver s25
Enestab s100-101
Engelsk sandstein s62
Eng-Havre s82
Eng-Nellik s95
Eng-Syre s102
Epidemier s20; s22-23; s237; s239
Epler s184
Erte-Nebber s98
Erter s175; s233
Fahlbånd s60; s63
Falker s112-113
Farmasi s95; s98; s102
Farving s76
Fattigvesen s255
Fauna s21-24; s109-152
Fegre s90
Festningsskysspenger s245
Fidle Stak s79
Findtop s97
Fingerbredde s65
Fiol s107
Firblad s98
Fisk s100; s119-129; s148; s150; s192
Fiskedammer s136
Fiskender s116
Fiskeparasitter s148-150
Fiskeri s27-31; s128; 195-201
Fis-sopp s95
Fivel s91-93
Fjeldtrost s118
Fjell s005; s074
Fjellgrass s93-94
Fjell-Jerpe s117
Fjerdinger s241
Flaggermus s111
Flaggspetter s115
Flakefiske s196-198
Flire s120
Flom s268-269
Flom s269
Flora s21-22; s78-101; s107
Fluer s142-143; s147
Fluesopp s79
Flug-Havre s82
Flyndre s120; s128; s151
Fogderi s253
Folketellinger s236
Foreller s120; s127
Forglemmegei s97
Forkjølelse s80
Forklær s234
Forråtnelsesfeber s239
Forurensning s32
Forvandstein s62
Fosiler s53
Frikirker s252-253
Frosker s130
Fruktbarhetstegn s131
Fruktdyrking s184-185
Fugler s21-24; s111-119
Fullgård s241
Furu s70; s72-73; s133
Fyllekummeren s143
Førredur s233
Fåreigle s150
Galle-epler s143
Gallehveps s143
Gammelost s131
Gaukesko s86
Gaul s116
Gaupe s108
Geitehams s144
Geitehold s100; s194
Geiterams s87
Geografi s24
Geologi s8-10; s32-33; s42-54; s68
Gifturter s78
Gikt s81
Gjeddefiske s200
Gjedder s120-121
Gjedde-Rør s125
Gjerder s47; s186-187
Gjertrudfugl s115
Gjestebud s233
Gjødsel s100; s163-166
Gjøk s113; s115; s117
Gjøkesyre s98
Gjøkeveps s144
Gjøpeldrift s60
Glanøyesmelte s128
Glassproduksjon s47; s50
Glimmer s62
Gorkimer s121
Gouple s83
Gran s70; s73
Granitt s51; s62
Grass s79; s88-89; s99
Grasshopper s137
Grevling s108
Grynmøller s207
Gryn-og siktemøller s208-209; s262
Grønnsaksdyrking s185
Grønnspetter s115
Grøt s233
Grøthevelse s240
Grågås s115-116
Gråmåker s116
Gråskinn s241
Grå-vidje s103
Guldsmed s141-142
Gullgruver s54
Gulliksrudgruvene s57
Gullris s105
Gulspurv s118
Gust s240
Gyldenløvefeiden s272
Gårdsrydding s71
Hagtorn s86
Hakkespetter s115
Halsbyll-Rot s104
Halvgård s241
Hammersmeder s262
Handel s161; s192; s223-224
Hanefot s101
Harefod s91
Hartkorn s242
Harving s169
Hatteproduksjon s211
Hauker s113-115
Havedyrkning s183-185
Havnehager s183
Havorre s116
Havre s95; s170-172
Havrebrød s233
Havrevelling s233
Hegg s74-75
Heilo s117
Heire s116
Helsestell s74-75
Hemull s102
Heraldikk s264
Hermanskål s86
Hermelin s111
Herredsgrenser s259
Herrnhutere s252-253
Hersling s121
Herulf s191
Hesteflue s148
Hestehandel s192
Hestehold s189-191; s194; s205
Hestehov s107
Hestemaur s145
Hester s74
Hesterumpe s87
Hestetage s149-150
Hetter s234
Himmelbygg s173
Himmelkorn s173
Hjemmeindustri s193; s235
Hodekål s149
Honningdugg s75
Honningkaker s210
Hork s121
Hornberg s60
Hornstein s50
Horntistel s84
Horsegjøk s117
Hostebær s107
Hoymoll s102
Hud s241
Humle s145; s175-176
Hummer s128
Humulus s91
Hundekirkse s84
Hundetunge s86
Hungerdott s97
Husdyrhold s72; s74; s98-101; s189-195
Husdyrparasitter s150
Husdyrsykdommer s88; s90; s107; s146; s148; s150-151; s190-194
Husflue s147
Husinnlegg s255
Husmannsvesen s155; s157; s183; s227; s232; s243
Hus-sopp s97
Hussvale s119
Hulnesle s80
Hvete s99; s174-175
Hvitkål s107
Hvitmose s105
Hvitting s128
Hvitvidje s103
Hyll s76
Hyrdetaske s107
Hærsling s125
Hønsebitt s99
Hønsehauk s113
Hønsehold s195
Høst s101
Høypropduksjon s181-182
Håstørje s129
Ildveps s144
Industri s201-211
Insekter s24; s103-104; s130-152
Irisk s118
Irisker s84
Isgjedder s121
Islandsk mose s93-94
Istervidje s102-103
Jamne s84
Jarlsbergske Bly-og Kobberholdige Sølvverk s46; s54-58; s66; s209
Jern s66
Jernglimmer s6
Jerngruver s57-61
Jerpe s117
Jogress s107
Johannessvale s119
Jolster s102-103; s143
Jordbruk s71-72; s100; s153-186; s243
Jordlopper s7; s133
Jordlus s148
Jordpriser s243
Jordras s33; s43; s269
Jordrøyk s89
Jordrøtter s87
Jordskjelv s269-270
Jordveddende s90
Jufferter s219
Kaffe s233
Kajer s114
Kaker s233
Kakkelaker s137
Kakkelovner s59; s146; s192
Kakkelovnsmaur s146
Kalkbrennerier s48; s210
Kalkstein s52-53; s57; s61-62; s66
Kalmus s78
Kamelblom s96
Kamelhals s143
Kantarell s78
Karusser s121-122
Karve s84
Katisfiske s200
Katteladd s240
Kattelalle s240
Katter s110
Kattugler s114
Kis s66; s68
Kinntaske s94
Kirkearkitektur s62
Kirkegodset s251
Kirkekunst s248; s259; s263
Kirkeorgel s249
Kirker s247-249
Kirkesvale s119
Kirketienden s245
Kirsebær s76; s184
Kjølmark s135-136
Kjempe s99
Kjerrat s65; s201
Kjørsel s205; s245
Kjøtt s233
Kledeskleder s234
Klegg s147
Klein s53
Klesdrakt s233-235; s240
Klesvask s98; s101
Klima s13-24
Klokker s249
Klostre s76
Klænge s90
Kobbe s66-67; s129
Kobbergruver s56-57
Kobberkis s57-58
Kobolt s58-59
Kolden s90
Konfirmasjon s267
Kongeflyndre s128
Kongestoler s263
Kongsfisket s195
Korn s95
Kornblomster s84
Kornforsyning s160
Kornhandel s220-222
Korninnlegg s255
Kornmagasinet s255
Korntørking s177
Korsbakken s3
Korsnebbet s118
Korsurt s104
Kosthold s93-94; s102; s128; s232-233
Krabbekrigen s272
Kramkarer s224
Kramsfugler s114
Kreftsår s87
Krekling, plante s87
Krig s259; s265; s271-272
Krikkender s116
Kriminalitet s228-229
Kristendom s252-253
Krupp s190-191
Kruskål s149
Krypdyr s129-130
Krystallepler s52
Krøllsopp s87
Kråker s113-114
Kuldmark s135-136
Kullbrennere s262
Kullbrenning s71; s206
Kullkjørsel s245
Kullmund s122-123
Kultur s228
Kunsteng s179-180
Kusma s94
Kusopp s82; s87
Kvantumssager s202
Kvarts s51; s56; s62-64; s66; s68
Kveghold s88; s97-98; s100-101
Kvegdrifter s42; s183
Kverkhengslet s203
Kverne s258
Kyndelsmess s107
Kyrkollen s5
Kjønrøk s83
Kål s86; s104; s133; s151; s183; s185; s233
Kålorm s75; s113; s138
Kålrabbi s185
Kåper s234
Lagter s65
Lagtervedkjørsel s245
Laks s123-127; s242
Laksefiske s123; s195-199
Lakselus s148-149
Lakseparasitter s148-150
Landhandel s223
Landhuusholdnings Selskabet i Kiøbenhavn s94
Langkål s86
Langtroll s141-142
Lap s130
Larver s136; s138-142
Laup s242
Lauving s181
Lauvtrær s74-76
Lav s94
Leddverk s95
Legd s255
Leilendingsskatt s244
Leire-Fivel s107
Leireutvinning s43
Lemen s109-110
Lendeved s95
Lensmannstoll s244
Lerker s118
Levermose s94
Levestandard s232
Ligehorn s52
Linurt s80
Liljekonval s85
Limsøster s49
Lin s175
Lind s74 -75
Linerle s113
Linne s51-52
Lisitasjon s205; s246
Lispund s241-242
Lom s116
Loss s108
Luer s234
Lungefotrot s107
Lungesott s194
Lungesykdommer s94
Lus s75
Lusehatt s77
Lyng s88
Lystgårder s265
Lysved s74
Lærberedning s81
Lærere s251-252
Læxing s123-124
Løk s79
Lønn s74-76
Lønnsnivå s225
Lørfivel s91
Løver s125
Magasinet s231
Magasinkjørsel s205; s246
Magnetproduksjon s58
Malmkjørsel s205
Malurt s81; s141
Manchesterbukser s225; s234
Mandelstein s48
Manngrass s79; s89
Mari fegre s90
Maria nøklebånd s100
Mariagrass s94; s98
Mariahånd s98
Marimjøl s96
Marisko s86
Maria sengehalm s90
Maria svale s119
Mark s242
Markler s87
Marmor s62
Masovner s62
Mastetømmer s220
Mat s99; s102; s104; s107; s119-120; s127-128; s232-233
Matforråd s145
Maur s145-146
Medisin s78; s80-81; s86; s88; s91-92; s94; s100; s102; s104; s107
Melbær s81
Meitemark s150
Melk s87
Mensalgods s250-251
Midd s75
Militærvesen s254-255
Mineraler s53-59
Mineralske kilder s32-42; s136
Mjød s233
Mjødurt s105
Moldvarp s108
Molter s102
Moral s228; s230; s252-254
Morgan s87
Morkler s99
Mort s124
Mose s83; s92-93
Mure s100
Muserumpe s97
Musøre s91
Mygg s148
Myrblom s83
Myrmose s105
Myrsmolve s92
Myrull s88
Myske s82
Mæhriske brødre s253
Mælefiske s198
Møbler s75
Møll s81; s131; s141
Mølleindustri s46
Møller s149; s151
Møllesteiner s208-209
Måker s116
Mål s177
Måltider s233
Måltrost s118
Napholtgrass s98
Natteravnen s119
Nattfugler s139
Nattrugen s117
Nattsommerfugler s139-140
Nattsværr s98
Nattverd s234
Natur s107; s109-110
Naturmedisin s74-75; s78; s80-81; s86-88; s90-92; s94-95; s100; s102; s104; s107; s148
Navneskikk s227
Nellikrot s90
Neper s185
Nesle s107
Neslete s80
Neuenaugen s124
Niøye s124
Nordiske Sjuårskrig s265; s271-272
Norislegrass s94
Norsk papegoy s118
Nypetorn s102; s131; s143
Nyrestein s88
Nürnbergerkram s224
Nøtteskriker s114
Oberbergamtet s67; s69
Odelsskatt s244
Offerskjeppe s245
Oldenborrer s119; s131
Oldfunn s260; s270-271
Oljemøller s175; s208-209
Omgangsskole s251
Onde Urter s85
Or s74 -75
Oretunge s80
Organist s249
Orle s130
Ormegrass s78
Orrfugl s116-117
Osp s74; s133
Ouer s126-127
Overtro s87; s131
Padder s130
Paleontologi s7-8; s51-52
Papegøye s118
Parasitter s148-151
Parykker s148
Pattedyr s108-111
Pepper s141
Pepperrot s233
Perlegrass s99
Perleskjell s142; s151
Persille s78
Pil s74
Piletre s103
Pileurt s99
Pimpernell s99
Pinnsvin s108
Piper s82
Piperøyking s95
Pissemaur s145
Plantefarver s84; s90-91; s93
Planter s78; s80-101; s104; s107
Pliktkjørsel s245-246
Ploger s168
Plommer s184
Pløyning s169
Podagra s81
Politikk s229
Pors s97
Porselensblomst s103
Portulach s185
Poteter s185
Pottaskeverk s210
Pottemakeri s43
Pottenstein s48
Prestekrave s85
Prestetienden s245
Priik s124-125
Priit s124-125
Prisnivå s223
Proviantskatt s244
Pukkkverk s56; s65-66
Pumpeknekter s70
Punsj s107; s233
Purgeerliin s94
Qvanne s80
Radstube s65-66
Rakkebær s89
Reisekildringer s12
Reker s128-129
Religion s252-253
Remål s242
Residerende kapellan s249
Rev s108
Rigskebytter s120
Riksdaler s242
Ringelduen s117
Ringfiske s196
Ringormer s87
Ringormgrass s87
Rinsan s107
Rips s143
Rogn s74; s95; s138; s143
Rogneavfall s105
Rognegrass s80
Rokker s53
Romertid s270-271
Ronegrass s87
Rosentorv s44; s105
Rosing s64
Rossolis s87
Rosstjeneste s244
Rostovner s66
Rotlus s148
Rug s173-174
Rugbrød s233
Ruger s117
Rughalm s103
Rusefiske s199
Rusmidler s91
Rydningsarbeid s163
Rydningsmetoder s162
Rygg s258
Ryper s117
Rødfjæring s121; s125-126
Rødkål s107
Rødskalle s125
Rødsott s193
Rødstjert s119
Røllik s77
Rør s81-82; s125
Røren s251
Røtter s183
Røye s125
Røyerter s205; s262
Røyskatt s111
Sagarbeidere s262
Sagbruksdrift s72; s201-202; s209; s213
Sagfogder s201
Sagn s76
Sakkerhus s65
Salat s83
Salt s35-42; s59
Saltflod s239
Saltvannskilder s136
Saløye s83
Sanddalen s272
Sanden s33
Sandstein s51; s62
Sandsteinmarmor s62
Sangfugler s118
Sauehold s96; s193-194
Sei s129; s150
Selgekoner s223
Selje s74; s103
Selskapsliv s228
Sentogrot s85
Setegårder s243-244
Settegarnfiske s199
Sidensvans s118
Signaturrot s85
Sik s125
Siktemøller s207
Sikt-og sagefall s244
Sild s128
Siriss s137
Sisike s118
Sisselrot s100
Sisserønnik s118
Sjampignon s78
Sjøorre s116
Skabb s194
Skadedyr s146; s148-151
Skader s114
Skall s125
Skalle s125
Skallorm s149
Skatteskyld s241-245
Skavgress s87
Skifer s51
Skigarder s186-187
Skimmerstein s60
Skinn s241
Skinntryte s107
Skiorvengen s111
Skippund s241-242
Skipsbygging s73
Skipsfart s262
Skjelne s101
Skjærer s114
Skjørbuk s92-93
Skjørt s234
Skoddeføllen s117
Skog s70-74
Skogbruk s71-73
Skogbrennenot s105
Skogduer s117
Skogepler s76
Skogmus s109
Skognesle s105
Skolevesenet s251
Skolmegræs s107
Skovskader s114
Skrubbebær s86
Skulen s118
Skur s177
Skvaldrekål s78
Skyssplikt s246
Skysstasjoner s262
Slagørn s111
Sledefiskeri s200
Sleder s188
Sloe s129-130
Slåtten s101
Smalve s79
Smelder s135-136
Smelin s88
Smelte s128
Smeltehytter s55-57; s66-67
Smillie s88-89
Smolve s88-89; s92
Smør s223; s242
Smørblomster s83
Smørbukk s104
Sneballtreet s107
Snefuglen s118
Snepper s116-117
Sogneprester s249-250; s258; s266-267
Soldatermundering s244
Soldatlegder s254
Soldugg s87
Sommer s101
Sommerfugler s138-140
Sopp s79
Sorenskriveri s253
Sorenskrivertoll s244
Sosial struktur s227; s231
Spandene s141
Spatt s63
Spedalskhet s102; s239
Spetter s115
Spikerfabrikker s209
Spill s252
Spinat s185
Spindler s148
Spolpiper s82
Spong s189
Spover s116-117
Spurvehauk s113
St.Hansorm s134-135
Stallbukk s191; s194
Stampe-og valkemøller s209
Stangjernshammere s62
Stankelbein s139; s146-147
Steinflue s148
Stellstein s62
Stemorsblomster s107
Stillitzer s84; s118
Stinggrass s90
Stinkfluer s142
Stjerneblomster s105
Stokkender s116
Stoller s64-65
Storfe s191-192
Stork s115
Storkenebb s90
Storr s103
Storrgrass s84
Strandsittere s232
Stubbebryting s162-163
Stålorm s129-130
Sukkertøy s98
Sundsteder s189
Suppe s107; s119
Surkleversalt s98
Svaler s113; s119
Svaleurt s85
Svaner s115
Svart Havre s82
Svartor s74
Svartspett s115
Svedjebruk s71
Sverdstorr s103
Svettfot s90
Svettfotgrass s90
Svimling s95
Svinehold s49; s195
Svinerot s105
Svovel s59; s66
Svovelvann s82
Sykdom s95; s239-240
Sykehuspenger s245
Syrekål s102
Syrill s125-126
Sædeserler s115
Sølv s66
Sølvgruver s54-55; s63
Såpekokeri s101; s208
Taletrost s118
Talg s223
Talglys s192
Tannhygiene s95
Tavlestein s51; s53
Te s80; s100; s233
Teglverk s210
Tettegrass s99
Tiende s244-245
Tiriltunge s95
Tistel s84
Tjæreblomster s95; s134
Tjenestefolk s225; s235
Tjærebrenning s206-207
Tobakk s137
Tobakksdyrkning s186
Tole s173
Topografi s11
Tordivler s131
Tormentille s100
Torsk s128; s148
Tort s105
Torvdrift s72
Torvutvinning s44
Tost s98
Trampegrass s99
Tranebær s107
Transport s26; s205
Treasthandel s218
Trebukk s134
Trelasthandel s71-73; s212-220
Trojaborger s261
Trollfisk s124
Trollbrua s30
Trollbær s78
Trollsmør s97
Trollspy s138
Trost s118
Trydsel s80
Trydsel-te s80
Tryebær s102
Trødske s101
Trøyer s234
Trådorm s150
Tunge s241
Turisme s197
Tusmørkefugler s139
Tvestjert s149
Tysbast s86-87
Tyttebær s107
Tælg s100
Tødder s117
Tømmefløting s71; s203
Tømmerdraging s126-127; s202-203
Tømmerlenke s202
Tønne land s177
Tørke s73
Tørkesott s193
Uggene s142
Ugler s114; s140-141
Ulv s108
Ulv-Ved s107
Ungdomskultur s252
Urtehaver s183; s186
Urter s76-81; s85-86; s95; s104; s107
Utøy s145; s148
Uår s82
Vadmel s233
Vafiske s198-199
Vandpepper s99
Vannforsyning s31
Vannhjul s65
Vannkraft s65
Vannlilje s97-98
Vannrenner s44; s105
Vannrotter s108
Vanntrekløver s96
Vassarv s80
Vassgås s97
Vassorm s129
Vattersott s194
Vegetasjon s70-71; s76
Veggelus s75; s138
Veggsmed s148
Vegmose s91
Veibygging s47
Veier s188
Veimesterpenger s244
Veipenger s244
Vekselbruk s100; s155
Vendelrot s107
Veneriske sykdommer s239
Veps s144
Verkenstøy s233
Vertshus s225
Veybred s99
Vidjer s74; s103
Vikingtida s271
Vikker s175
Villerter s99
Villhumle s91
Villisop s87
Vill-løk s79
Villmynte s96
Villpersille s78
Vill-sverdlilje s92
Villtimian s107
Vin s233
Vinterhassel s98
Vinterkarse s88
Vivang s103; s105
Vortbid s137
Værfis s138
Værre s146
Værtegn s73; s84; s115-116; s119; s147
Ærenpriis s107
Øgler s130
Øl s87; s104; s233
Ølbrygging s91
Ørestikker s146
Ørner s111
Ørret s120-121; s127-128; s152
Ørretfiske s200
Øyentrøst s88
Åbor s120
Åkerbruk s155