Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
Register
  
   
Det er laget alfabetisk register over personer, steder og emner som er omtalt i boka, med henvisning til sidetall. Et fjerde register, over latinske dyr-og plantenavn, er foreløpig ikke ferdig.
Personnavnregister
 
Stedsnavnregister
 
Emneordregister
 
 
Register over latinske dyre-og plantenavn
 
Amund Hellesen Hoff s258
Anchersen, Peder s266-267
Andersen, Gjord s264
Andreas Wulfsberg s157; s267
Anne Skinkel s264
Bakke, markskeider s67; s69
Bang, Didrich Thomæsøn s266-267
Basse, Svein s263
Basse-slekten s264
Bendike på Modum s76
Bente Skach s265
Berg, Jens Olsen s158
Beutz, geheimeråd s65
Brunkiær s82
Brünniche s51
Budde, Lorentz s4
Cappelen, Gabriel von s264
Cappelen, Jørgen von s264
Carl von Linne s97; s104; s115; s117-118; s124; s132-136; s140; s143; s145; s151
Castberg s111
Catharina Neuman s63
Christen Lohrman s214
Christian Grave s195; s256; s266-270
Christian IV s263
Christian Selmer s248
Christian Weinschienck s264
Christopher Morgenstierne s66
Christophersen, Lars s266
Cicignon, kaptein s64
Clasen s60
Clausen, Peder s108-109
Cronsted s48
Darjes, Madam s111
Deichman s48; s54-56; s269
Didrich Thomæsøn Bang s266-267
Dorthe Urne s248
Dyre, Thomas s265
Else Gyldenstierne s264
Erik Måsabekk s6
Escholt, Michel Pedersen s269
Essendrop, justisråd s54; s56; s64; s68; s84; s141
Fabricius s116; s133-134; s139; s145; s147
Fenniger, proprietær s33; s44; s158; s210
Fieldberg, prokurator s209
Fieldsted, amtmann s229
Frantz Neuman s59-63; s210
Frederik III s263
Frederik V s195; s268
Fredrik Hansen Basse s264
Frisch s134; s139-140
Gabriel Marcelis s264
Gabriel vonCappelen s264
Gedde, Ove s248
Gienheimer s266
Gjord Andersen s264
Godberg Poulsen s94; s207-209
Grave, Christian s195; s256; s266-270
Green, Guro s263
Gregers Sinclair s56
Gunnerus, biskop s77; s85; s94; s100; s109; s112; s117-118
Guro Green s263
Gyldenstierne, Else s264
Hagerup, stiftsprost s115
Halffuor Thoresen s258
Hannibal Sehested s263
Hans Jacob Wille s93
Hans Lange s264
Hans Pedersen Basse s248; s263-264
Hans Rør s209
Hartvig Huidtfeldt s265
Heide, oberst s100-101
Heinrich Stolten s85
Herman Ruge s86
Hichman s208-209
Hoen, Niels Christophersen s266-267
Hoff, Amund Hellesen s258
Hofnagel s58
Holberg s264
Holm, Tycho s95; s104
Huidtfeldt, Hartvig s265
Huidtfeldt, Margrethe s265
Hunnichen, oberberghauptmand s59
Iffert, Otto s66
Irgens, conducteur s30
Jens Olsen Berg s158
Jens Pedersen s184
Johan Hendrich Schwabe s66
Jon, biskop i Oslo 1388 s258
Jørgen Poulsen Neuman s264
Jørgen vonCappelen s264
Jørgensen, Lars s266
Klevenfeldt, justisråd s195
Koss, kaptein s158
Krabbe s272
Kupfer, Tobias s55
Lange, Hans s264
Langhorn-slekten s265
Lars Christophersen s266
Lars Jørgensen s266
Lars Moss s264
Larsen, Niels s266
Lehman von Flossgebung s51
Linne, Carl von s97; s104; s115; s117-118; s124; s132-136; s140; s143; s145; s151
Linstrøm, Matthias s66
Basse, Fredrik Hansen s264
Basse, Hans Pedersen s248; s263-264
Basse, Peder Hansen s263
Lohrman, Christen s214
Lorentz Budde s4
Lorentz Schnitler s266
Magnus Lagabøter s195
Marcelis, Gabriel s264
Margrethe Huidtfeldt s265
Mathias deTonsberg s265
Matthias Linstrøm s66
Michel Pedersen Escholt s269
Mons Svale s272
Morgenstierne, Christopher s66
Moss, Lars s264
Møller, konferanseråd s7; s130
Måsabekk, Erik s6
Neuman, Catharina s63
Neuman, Frantz s59-63; s210
Neuman, Jørgen Poulsen s264
Niels Christophersen Hoen s266-267
Niels Larsen s266
Norman, berghauptmand s55
Nyrop, Peder Jensen s266; s268
Ole Andersen Saga s157
Ole Pedersen s66
Otto Iffert s66
Ove Gedde s248
Pechel, apoteker s186
Peder Anchersen s266-267
Peder Clausen s108-109
Peder Hansen Litle s263
Peder Jespersen Nyrop s266; s268
Peder Tyrholm s207; s211
Pedersen, Jens s184
Pedersen, Ole s66
Pedersen, Svend s266
Poul Røer s207
Poulsen, Godberg s94; s207-209
Rasch, generalkrigskommissar s262
Rejersen, Svend - nevnt 1709 s258
Reyersen, Svend - sogneprest 1388 s258
Richelieu, oberstløytnant s263
Ruge, Herman s86
Røer, Poul s207
Rør, Hans s209
Saga, Ole Andersen s157
Schnitler, Lorentz s266
Schwabe, Johan Hendrich s66
Sehested, Hannibal s263
Selkiær, major s53; s155; s158; s184
Selmer, Christian s248
Sinclair, Gregers s56
Sinding s144
Skach, Bente s265
Skinkel, Anne s264
Smith, kapellan s158; s266
Snorre Sturlason s263; s271
Steinrich s52
Stillesen, apoteker s76; s95
Stockfleth, Thomas s256
Stolten, Henrich s85
Sundius, doktor s94
Svale, Mons s272
Svein Basse s263
Svend Pedersen s266
Svend Rejersen - nevnt 1709 s258
Svend Reyersen, sogneprest 1388 s258
Testman, sagfogd s50; s115; s184
Thomas Dyre s265
Thomas Stockfleth s256
Thoresen, Halffuor s258
Thorstensen, professor s48; s86; s115
Tobias Kupfer s55
Tonsberg, Mathias de s265
Tycho Holm s95; s104
Tyrholm, Peder s207; s211
Urne, Dorthe s248
Walch s52
Walther, sagfogd s158
Weinschienck, Christian s264
Wille, Hans Jacob s93
Wilse s80; s85; s126; s133
Wulfsberg, Andreas s157; s267