Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
Register
  
   
Det er laget alfabetisk register over personer, steder og emner som er omtalt i boka, med henvisning til sidetall. Et fjerde register, over latinske dyr-og plantenavn, er foreløpig ikke ferdig.
Personnavnregister
 
Stedsnavsregister
 
Emneordregister
 
 
Register over latinske dyre-og plantenavn
 
Bakke kirke s247
Barbogruvene s61
Berg kirke s257
Bergsvannet s29
Bingen s26
Bingselven s26
Blaafarveværket s46
Bomenga s266
Borgeelva s27
Brimsegruven s57
Bråtabakken s270
Bråten s270
Bærums jernverk s60
Bæverdals gruve s59
Christian VI og Sophie Magdalena Gruver s64-70
Daler s59
Darboiske kompani s254
Dikemark jernverk s28; s57
Djupkollvannet s26
Dortheagruven s58
Dramdal s8; s50; s81; s176
Dramdalsgruvene s59
Drammenselva s6; s24-25; s195-196
Duedalen s117
Duedalen s43; s117
Dørja s29; s65-70
Dørjebru s188
Døvikfossen s195
Egerske Sølv-og Kobberholdige Blyverk s63-70
Eidsfos jernverk s57-58; s262
Eiker sognekall s244
Eikerelva s195
Eikern s28-30; s200; s262
Ekerske kompani s239
Fallaksøya s25
Fiskeløs s6
Fiskum s64
Fiskum Kirke s86; s248-249
Fiskumelva s29
Fiskumvannet s28-30; s51; s103; s121; s200
Flesakertangen s45; s51
Fossbrua s188
Fossesholm s31; s75; s85; s87; s90; s142; s201; s242; s244; s263-265; s272
Funset-sagene s26
Gamlegruven s60
Gjellebekk s62
Glanaberget s5
Glitre s28
Goliaten s28
Gravdalsgruvene s55
Gravdalstjernene s30
Gritnaskov s94
Grølla s26
Gunhildrudborgen s259-260
Gunhildrudknatten s5-6; s49
Gurikollen s5
Haga s33; s85
Hagatjern s27; s57
Hakavika s200-201
Hakavikelva s30
Hals s56
Hals kobberverk s56
Hamre s83
Hassel s59
Hassel jernverk s26; s43; s50; s56-63; s107; s117; s206; s210; s247; s262
Hasselgruvene s59-60
Haug kirke s247-248; s258-259; s263-264
Haug prestegård s32-33; s81; s90; s155; s157; s178; s267-270
Haugfjell s5
Haugsund skole s251
Haugsundske kompani s254
Heggen på Modum s90
Helgahus s256-257
Hellefossen s25; s196-198; s203
Hesthammerøya s76
Himsjø s27
Hoen s250
Hoen s258
Hoenselva s26
Hoenssagene s201-202
Hoensvannsløken s26
Hokksund s129; s189; s197; s262
Holte s260
Holtefjell s45; s54
Holtefjellgruvene s54; s260
Horgen under Sem s263
Hurdal glassverk s50
Hyttestøhengslet s57
Hyttevollen s55
Junger s64
Kapellbakken s256-257
Kirkeås s257
Kjennerudvannet s30
Kolberg s55
Kolberghagen s64-67
Kolbergåsen s65
Kolbrekvannet s27
Kongelige Danske Selskab s195
Kongsberg Sølvverk s54; s64; s67; s245
Konnerudverket s55
Krokselva s27
Krokstad feldbereder-stampe s27
Krokstad møllebruk s27
Krokstad oljemølle s27
Krokstad valkemølle s27
Krokstadelva s27
Krukekolltjern s27
Langebru s188
Langesøya s25
Langevannet s28-29
Lauvtjern s27
Leikenfjell s5
Letmolielva s26
Lillemoen s41-42
Loesøya s25
Lokkeråsen s5
Luksefjell s86
Lundebakken s45
Magnetgruven s57-58
Marivannet s28
Mellomgruven s59
Mile s27
Mjøndalen møllebruk s27
Mjøndalselva s27
Mjøndalssagene s27
Modum s79
Modum Blaafarveværk s58
Muggerudtjern s30
Mælum på Eiker s111
Mælum på Modum s270-271
Møllenhof s27; s44; s46; s57; s75; s79; s83; s94; s104; s208-209
Narverudgruvene s57
Nesfjell s5-6; s9; s74; s85; s94; s147
Nikkerudgruven s58
Nævraelva s26
Nøstetangen s248
Nøstetangen glassverk s50; s211; s268
Oslo bispestol s195-244
Oslo Katedralskole s244
Prestaker s268
Prestegården s155
Prestegårdsmoen s4; s73
Prestvannet s26
Ristvedtborgen s259-260
Røkeberg s50
Røkebergtjern s27
Råen s51; s53
Sandenbekken s27
Sandungen s28
Sem s242; s262-263
Setersberg s62
Sirikirke s5
Skara Sølvgruver s59
Skarraenga s65-67; s70
Skarragruvene s54-55; s63-64; s206
Skjelbred s242; s244; s265
Skjelbredgruvene s56; s265
Skotselv s26; s262
Skotselv skole s251
Skotselv smeltehytte s56-57
Skotselv-møllene s26
Skotselv-sagene s26
Skotsmoen s4
Skramnes s79; s87; s103
Slottet s261
Smedselva s26
Smellhaugen s49; s53; s82; s265; s272
Smørgrav s35
Snaukollen s5
Sognedals jernverk s60
Solberg møllebruk s27
Solberg sag s27
Solbergelva s27
Solbergmoen s4
Solbergvannet s27
Solberg på Øvre Eiker s50
Solbergåsen s5; s9; s93
Spirstøen s87
Stasengen s37-40; s43
Stenset lille s85
Stenberg hengsle s204
Stenshorne s265
Stensmyren s136
Stensmyren s40-41; s136
Stensvannene s27
Stenåsknotten s3
Sulusaasen s3
Sundmoen s73
Svartskurvannene s29
Svarttjern s29
Svelvik s128-129
Sykehuset i Christiania s239
Sølfastøya s25
Søndel gruve s59
Sørbyeie s35-36
Såby s43
Såsen s53
Såseneie s82
Såsengruven s58; s61
Temteøya s25
Tiggerudtjern s30
Tryterudelva s30
Tverrelven s26
Tverråsvannet s28
Ulleland s242; s265
Ullelandsbakken s26; s33; s105; s210; s270
Ullernelva s27
Urdvannet s27
Veia s27
Vestbyvarden s5
Vestfosselva s30-31; s266
Vestfossen s30; s55-56; s83; s87; s261-262
Vestfossen bru s261
Vestfossen sagbruk s203; s262
Vestfossen skole s251
Vestfossen smeltehytte s56
Vestfossen stangjernhammer s67
Vestfossen stangjernshammer s56; s262
Vestfossgruvene s55
Volstad s266
Vrangla s28
Ødegård s241
Øksne s30; s125
Øytjern s27
Årbogen s27
Ås s36; s82
Åserudgruven s58
Åsvannene s28