Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Stedets Navn, Strænder, Strækning, Bierge etc. -
  
§ 1
(pdf)
pag.1
pag.2
pag.3
pag.4
pag.5
pag.6
 

I. Part

 

Om Egnens naturlige Beskaffenhed

 

§ 1. Om Stedets Navn, Strænder, Stræk-
        ning, Bierge etc.

     Eger, som Hoved-Sognet kaldes efter den nu
brugelige bløde Udtale, heder dog rettere efter
Bøndernes Mundart Eker, og i gamle Dage Eikar
item Eikiom *), hvortil den tilforn voxende Eeg, paa
Norsk Eik, hvoraf endnu sees Levninger, rimelig har
givet Anledning. Det store færske Vand Ekern med
hosliggende Eekstrand, synes ogsaa deraf at have
faaet Navn, helst siden sammesteds endnu voxer en