Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Stedets Navn, Strænder, Strækning, Bierge etc. -
  
§ 1
(pdf)
pag.1
pag.2
pag.3
pag.4
pag.5
pag.6
 

overalt beboes. Kongeveien falder derfor næsten over-
alt igiennem smukke og velbebyggede Gaarder, og er
af samme Gaarders Giærder paa begge Sider ind-
sluttet, saa man umuelig kan tage feil af Veien. Hist
og her paa Siderne kan vel findes en og anden Moe
eller med Skov bevoxet Hede, som Soelberg-Moen,
Præstegaards-Moen, Skodts-Moen, eller endeel
til Agerdyrkning ubeqvemme Klippe-og Biergstræk-
ninger. Men for Resten er hele Præstegieldets Grund
enten beboet, det er til Ager og Eng anvendt, eller
kunde i det mindste dertil paa de allerfleste Steder
anvendes.
     Præstegieldets største Brede fra NV til SO.
er 4 1/2 Norske Mile, og dets største Længde fra O. til
V. 3 Norske Mile; Omkredsen omtrent 14 Mile, og
den hele Grund eller Indhold 3,234,765,625 Qva-
drat Alne. Deraf:

  Ager og Eng eller dyrket Land - - - - -602,000,000
  Fæe Haver, hiemme ved Gaarderne - -296,595,000
  Vand - - - - - - - - - - - - - - - - - - 626,500,000
  Skov - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,219,266,425
  Udyrkede Moser og Heder - - - - - - -368,000,000
     Bare eller skaldede Bierge - - - - - -122,404,200
     Tilsammen - - - - - - - - - - - - -3,234,765,625
          Qvadrat Alne.

     Denne beregning kan vel ikke udgives for
gandske nøiagtig, da ingen af Delene er fuldkommen
geometrice opmaalt; men er dog giort efter et Kart
omtrent et Par Alne i Længde og Brede, som Capella-
nen Hr.Lorentz Budde har forfærdiget derover, og
hvorpaa enhver af Delene i Qvadrater er afmaalt,
følgelig vil den komme Sandheden temmelig nær.