Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Luftens Beskaffenhed -
  
§ 3
(pdf)
pag.14
pag.15
pag.16
pag.17
pag.18
pag.19
pag.20
pag.21
pag.22
pag.23
pag.24

Den 13de i samme Maaned ankom Stæren;
Frøerne begyndte at qvakke i Dammene, og de brune
Sommerfugle (Papil. Urticæ,) lode sig see.
Den 20de April ankom Lin-Erlen og Maal-
Trosten.
     Den 9de Maii saaes Graagaasen, den 14de
Svalen, da saaes og Leer-Fivelen (Tussilago)
i Blomster.
     I Slutningen af denne varme og tørre Som-
mer gik megen Durchløb og Blodgang i Svang, men
ophørte snart.
     I denne Høst faldt tilig Snee paa Fieldene,
som betyder lang Høst og sildig Vinter.
     Sidst i October saaes paa Sneen mange sorte
Orme, som var Larva Cantharidis fuscæ, og
paa Spydberg Larva Ph. Noctuæ fuliginosæ.
     Strax ved Vaarens Begyndelse ankom Lemend
fra Fieldene, som lode sig først tilsyne i Gruberne paa
Kongsberg, og vrimlede siden den hele Sommer igien-
nem. See derom meere 9 §. om Dyrene.

                    1782.
     Den 1ste Januari var det i den stærke Kulde be-
synderligt, at den tiltog om Dagen, og steeg til Klok-
ken 10 Formiddag til 32 Grader under 0.
     Den 12de Februari saaes de første Sommerfugle
Pap.urticæ. Ved den dybe Snee og stærke Snee-
fald den 20de saaes Sidsmännicher (Fringilla li-
naria) i Flokke.
     Den 4de Martii spiiste man allerede Bække-
Karse (Cardam.pratenss.) Men det milde Veir i
Martii med paafølgende Kulde i April, foraarsagede
at mange Frugt-Træer gik ud.