Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

igiennem Gravens Fosser, og optager endnu paa
Modum 2de betydelige Elve: 1) Snarums Elv,
som kommer fra Hallingdal, igiennem den store
Søe Krøderen i Krødsherret, og 2) Simoa, hvori det
Kongel. Cobold-eller Blaafarve-Værk drives, og
kommer fra Eggedal og Sigdal. Derfra gaaer den
næsten mod Sønden til Hougsund, hvor Færgestedet
er, hvor den bøier sig mod Østen og falder imellem
Bragnæs og Strømsøe i Dramsfiorden. Neden
for bemeldte Hougsund ligger i denne Elv 5 beboede
og 6 ubeboede Øer; de beboede ere Loes-Øe, næsten
1 Miil i Omkreds og fuld af Skov, Temtøe, Fal-
laxøe, Langesøe, Sylfetsøe. I Storelven selv
er ikke Anledning til Savværke, Møllebrug og slige
Indretninger i Mangel paa Vandfald. Hellefoss
er det eneste Vandfald den har, og deri drives 2de
Qvantum-Saver, (Saver paa hvilke et vist Qvantum
Bord aarlig er tilladt at skiæres,) og 2de betydelige
Laxe-Fiskerier. Fordi denne Elv ikke haver uden
dette ene Vandfald, derfor kan Vare i Baade op-
føres hele Eger igiennem lige op til Modum, naar
kun Baadene med Varene blive trækkede over paa den
dertil indrettede Broe ved Hellefoss. Maaden at
roe op igiennem Elven med tunge Ladninger er denne,
at een sidder foran og roer, mens en anden staaer bag
i Baaden med en lang Stang, som han stikker i Bun-
den, hvor den ei er for dyb, og derved støder Baa-
den frem. Igiennem Loes-Elven (en Arm af Stor-
Elven, der gaaer op til Vestfossen), pleier man dog
sielden at roe imod Strømmen; man trækker Baaden
med sin Ladning ved et Toug af een som gaaer paa
Landet, men en anden styrer Baaden med en Aare.