Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

Seil har man tilforn ikke vidst at benytte sig af, men
nu begynder det dog at komme i Brug. Naar El-
ven er belagt med Iis om Vinteren, kan alle Varer
meget behændig transporteres op og ned paa Slæder,
ligesom det og giver Anledning til en meget behagelig
Kanefart.
     Af de mindre Elve paa Eger, som indflyde
i Stor-Elven ere disse de betydeligste: 1) Skodts-
Elven, som igien samles af adskillige smaa Elve:
a) Tver-Elven, som kommer af Grolledams Van-
dene imellem Eger og Flesberg; i denne rinder
b) Smede-Elven, som kommer af et stort Vand
kaldet Smedevandet i Flesberg Præstegield, og
i denne Elv staae Fundsæt-Saverne, som høre til
Kongsberg. c) Letmolie kommer af et Vand af
samme Navn i Flesberg, hvori er sat en betydelig
Dam af Hassel Jernværks Eier. d) Nævra-
Elven kommer af Sætersvand i Sigdal, hvor
Hassel Jernv. ligeledes har Dam. Alle disse Elve
foreenede, løbe tilsammen næsten 1 Miil igiennem den
Dal af Sognet, som kaldes Bingen, faaer siden
Navn af Skodtselv og falder i Stor-Elven. Den
kan ellers regnes blant de betydeligste smaa Elve paa
Eger, da den ikke alene driver Hassel Jernværks
Masovn, Stangjern-Hammer, Pukværk, med videre,
men og 13 Qvantum-Saver, for hvis Skyld et Par
100 Mennesker boe samlede, som i en liden Bye eller
Dorp, kaldet Skodtselven, desuden 1 hollandsk
Gryn-og Sigtemølle og endeel andre Møller ved
Ulvelandsbakken. 2) Hoons-Elven har sit Ud-
spring af Præstevandet ved Flesberg, rinder saa i
Dybkoldvandet, derfra i Hoonsvandet, Hoons-