Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

Løken, Aalbogen og Hiemsøe, og endelig i Stor-
Elven strax nedenfor Hellefoss. Den driver, foruden
adskillige smaa Møllebrug, 5 Qvantum Saver under
Gaarden Øvre-Hoon. 3) Vendelborg eller Ul-
lern-Elv, hvis Kilde er Øekiern, som flyder i
Kolbrekvandet og derfra i Stor-Elven. Den dri-
ver 2de Møller og 4 Qvantum-Saver. 4) San-
den-Bæk, som kommer af Løv-Kiærn og Kruke-
koll Kiærn. 5) Krogstad-Elven kommer af
Ulsvandet, en temmelig stor Søe, hvorhos ere gode
Sætrer og Græsgange, rinder saa i Øevandet, hvori
ere mange smaa Øer, falder saa ud i Stor-Elven ved
Gaarden Krogstad, hvor den driver 18 Korn Møl-
ler, 1 Spiger-Fabriqve med 8 hamre, 1 Valkmølle
og 1 Feldbereder-Stampe, som giver Anledning til
en Klynge af Pladser og Huse. 6) Børge-Elv
kommer af adskillige Kiærn og falder i Stor-Elven
ved Møllenhof, hvor den driver en god Olie-Mølle,
en hollandsk Gryn-og Sigte-Mølle med meere. 7)
Solberg-Elven har sin Udspring af 2de Kilder
Solbergvandet og Steensvandene, og driver 1
Qvantum-Save, samt 7 Møller. 8) Miøndals-
Elv kommer af Hagekiærn, hvorhos er bygt en be-
tydelig Dam til Beste for Miøndals Sav-Brug,
hvortil Vandet med stor Bekostning er ledet langtfra.
I denne Elv er 6 Qvantum-Saver og 1 Mølle. Ne-
den for Saverne giør Elven en liden Søe kaldet
Mile, som undertiden er næsten tør, men naar Elven
voxer, fyldes med Vand og oversvømmer hosliggende
Gaarders Ager og Eng, da kan og en betydelig Mæng-
de Fisk af Brasen og Hærsling fanges deri. 9)
Krogs-Elven kommer af Røkeberg-Kiærn, og