Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Vandene, de ordinaire og mineralske -
  
§ 4
(pdf)
pag.24
pag.25
pag.26
pag.27
pag.28
pag.29
pag.30
pag.31
pag.32
pag.33
pag.34
pag.35
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42

per. Den rette Kilde og Udspring til dette Vand
har jeg hidindtil ikke kunnet finde, og saa længe dette
ikke skeer, kan det ei erholdes fuldkommen reent, ikke
heller anvendes til nogen Nytte.
     Hertil kommer 3) Visse Bittre Salt Vande,
som jeg kalder saa, først fordi de i Smagen, der meget
ligner engelsk eller andet medicinsk Salt, let kan skil-
les fra de ordinaire Kiøkken-Salt-Vande, dernæst
fordi de, naar de indkaages, smage meget biyttert, og
virkelig tildeels give et Slags Bitter-Salt af sig,
naar de inspisseres. Blant disse er et paa Stafs-
engen tæt ved Westfossen, eet af de besynderligste.
Det er for det første et virkeligt Suurbrønd-Vand,
da det har vitriolisk Lugt og Smag, fører en brun
Ocher-Jord med sig, og faaer med Gallæble-Pulver
en blaaeagtig rød Farve; men adskiller sig fra de or-
dinaire Suurbrønd-Vande derudi, at det smager
meget salt, skiønt ikke ækkelt, ikke heller som Kiøkken-
Salt, men mere som det engelske eller andet medicinsk
Salt. Af 6 Potter Vand, som dog var taget silde
paa Høsten og havde desuden staaet 1 Maaneds Tid,
førend det blev undersøgt, har Hr. Professor Thor-
stensen paa Kongsberg udtrækket
            Kiøkken-Salt - - - - - - - - - -4 Qvint. 30 Gran.
            Magnesia med Salt-Syre - - - - - - - - 40 Gran.
            Kalk foreenet med Salt-Syre - - - - - - 20 Gran.
            Tilsammen - - - - - - - - - - - 5 Qvint. 30 Gran.

     Bitter-Salt har han derimod ikke fundet deri,
og efter Anseende udgiør det vel ikke heller nogen stor
Deel deraf. Imidlertid er det dog ikke vel troeligt,
at et Suurbrønd-Vand besvangret med Vitriol-Syre